Už vlani štrasburský súd priznal 21 majiteľom bytov s regulovaným nájomným na Slovensku odškodné v celkovej výške 2,17 milióna eur. Bratislava čelí pri ESĽP ďalším 19-tim podobným sťažnostiam od 239 osôb.

Súd v najnovšom rozhodnutí uviedol, že regulované nájomné štát využíva už viac ako 20 rokov a že je oveľa nižšie ako trhové. Šiestim sťažovateľom ale priznal oveľa nižšie odškodné, ako pôvodne požadovali.

Regulované nájomné sa na Slovensku podľa skorších informácií vzťahovalo len na zhruba 900 bytov, čo je len zlomok z celkového počtu bytov v krajine.

Slovenský parlament už v roku 2011 schválil zákon, podľa ktorého majitelia reštituovaných bytov mohli dať výpoveď osobám platiacim regulované nájomné. Nemajetní nájomníci by na oplátku mali dostať do konca tohto roka nájomné byty od obcí. Ak by sa tak nestalo, samospráva by musela prenajímateľovi bytu zaplatiť rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným. Napríklad slovenská metropola byt tak podľa skorších informácií prišla o zhruba štyri milióny eur.

Regulované nájomné chráni nájomníkov v bytoch, ktoré sa po znárodnení v čase komunizmu dostali po roku 1989 späť do vlastníctva pôvodných majiteľov. Vlastníci týchto stavieb dlhodobo upozorňovali, že regulované nájmy nestačia ani na opravu budov.