Slovensko a Belgicko sú jedinými členskými štátmi EÚ, ktoré sú na dobrej ceste splniť ciele v oblasti znižovania emisií stanovených na obdobie rokov 2020 - 2029. Uviedla to v piatok organizácia Európska environmentálna kancelária (EEB) s odvolaním sa na vlastnú analýzu.  EEB vo svojej piatkovej správe približuje, aký pokrok zaznamenali členské štáty EÚ v súvislosti s plnením tejto smernice, ktorej cieľom je do roku 2030 znížiť vplyv znečisťujúcich emisií na ľudské zdravie na polovicu. Smernica nariaďuje vládam členských krajín vypracovať národný program pre kontrolu znečistenia ovzdušia, ktorý by špecifikoval, ako sa jednotlivé členské krajiny chystajú znížiť emisie spôsobené piatimi najväčšími znečisťujúcimi látkami do rokov 2020 a 2030.

Lignitová elektrárna ot západ slunce s zataženou oblohou v neurath, Německo
Neprehliadnite

EÚ dokázala vlani znížiť emisie CO2 aj pri zachovaní hospodárskeho rastu

Prvý program mali jednotlivé krajiny zaslať do apríla 2019. Do tohto termínu ho však odovzdalo len osem členských krajín (Belgicko, Dánsko, Estónsko, Holandsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko a Veľká Británia) a niektoré ďalšie vlády tak urobili s viac ako ročným oneskorením. Grécko, Luxembursko a Rumunsko svoje programy stále nepredložili a Taliansko dosiaľ predostrelo len návrh programu. Z analýzy EBB, ktorá je sieťou 150 environmentálnych občianskych skupín z vyše 30 krajinách, vyplýva, že Belgicko a Slovensko „sú na dobrej ceste" splniť svoje ciele pre desaťročie 2020 - 2029, pričom len Belgicko pravdepodobne splní svoje ciele, ku ktorým sa zaviazalo na rok 2030.