Slovenskí exportéri majú záujem o spoluprácu s ukrajinskými firmami. Rada slovenských exportérov (RSE) a Ukrajinská obchodná a priemyselná komora podpísali v pondelok v Kyjeve memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je posilniť obchodné kontakty medzi Slovenskom a Ukrajinou a podporiť najmä konkrétne možnosti pre obchodnú spoluprácu medzi obidvoma krajinami.

Obnova Ukrajiny a informačná výmena

„Vidím snahu slovenských aj ukrajinských podnikateľov o posilnenie obchodnej spolupráce v konkrétnych oblastiach, avšak potrebujú na to vytvoriť dostatočné podmienky a dostávať včasné a relevantné informácie. Z oficiálnych a verejných vyhlásení o podpore a obnove Ukrajiny v ekonomickej oblasti už rok počúvame ambiciózne vyhlásenia, avšak s nulovými výsledkami, preto verím, že toto partnerstvo na úrovni podnikateľských združení bude prinášať výsledky," uviedol predseda RSE Lukáš Parízek.

V rámci memoranda sa obe organizácie zaväzujú k posilneniu informačnej výmeny, k vzájomnej podpore v obchodných aktivitách a rozvoju obchodných príležitostí medzi slovenskými exportérmi a podnikmi na Ukrajine.

Možné obchodné spolupráce

Toto partnerstvo zahŕňa aj organizáciu obchodných návštev a stretnutí, s cieľom upevniť a zabezpečiť vzájomné obchodné kontakty a vytvoriť nové možnosti pre možné obchodné spolupráce.

Rada slovenských exportérov je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy v celospoločenskej diskusii.

Ukrajinská obchodná a priemyselná komora je nezisková, podnikateľská organizácia, ktorá združuje právnické osoby na dobrovoľnom základe. Ich cieľom je rozvoj konkurencieschopného ukrajinského podnikania na svetových trhoch.

Ďalšie dôležité správy

energia - solárne panely - veterná elektráreň - veterná turbína
Neprehliadnite

Program Slovensko poskytne na energetické opatrenia až 900 miliónov eur