Rozdiel medzi mzdami žien a mužov na Slovensku sa vlani nepatrne znížil, priemerná mzda žien na Slovensku však stále dosahovala len necelých 80 percent zo mzdy mužov. Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283 eur menej, a to 1116 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Ten ich zverejnil v súvislosti s piatkovým Medzinárodným dňom rovnosti v odmeňovaní. Odstup celkových miezd žien a mužov na Slovensku v dlhodobom sledovaní sa však zmenšuje, rozdiel klesol z hodnoty 25,3 percenta v roku 2008 na vlaňajších 20,2 percenta.

Najväčšie rozdiely v platoch medzi oboma pohlaviami boli v Trenčianskom kraji, v Žilinskom kraji a v Bratislavskom kraji, v ktorých ženské zárobky zaostávali za mužskými o viac ako 23 percent. Výraznejšie rozdiely boli tiež vo vekových skupinách nad 35 rokov. Ženy mali nižšie zárobky až o štvrtinu. Naopak, mladší zamestnanci mali platy žien a mužov vyrovnanejšie, vo vekovej kategórii 25 až 30 rokov boli ženské mzdy nižšie len o 12 percent.

Taktiež platí, že u žien tvorí základná mzda väčší podiel z celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel sa prejavil najmä vo vyplácaných prémiách a odmenách, ženy ich mali o 45 percent nižšie ako muži. ,,Medzi faktory, ktoré vplývajú na pomalší rast miezd žien oproti mzdám mužov, patria najmä vzdelanie a zastúpenie mužov a žien v jednotlivých nízko- alebo vysokopríjmových ekonomických činnostiach a zamestnaniach," zdôraznil riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania (ŠÚ) SR Ivan Chrappa.

Obvinený muž si po dohode s obvinenou ženou mal vypýtať úplatok za to, že so súkromnou spoločnosťou, ktorá bola víťazom verejnej súťaže, podpíše rámcové dohody.
Neprehliadnite

Čistá mzda na Slovensku nad 1000 eur je iba v Bratislave a Malackách

Mzdové rozdiely tiež ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce, postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách, materské a rodičovské povinnosti. Nezanedbateľný vplyv má aj celkové množstvo odpracovaných hodín a nadčasov, najmä v súvislosti so starostlivosťou o závislé osoby v domácnosti.

Miera odchýlky pri odmeňovaní mužov a žien sa značne líši aj pri jednotlivých povolaniach. Najväčší rozdiel bol vlani medzi obchodnými zástupcami (špecialistami) v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Mužskí zástupcovia v tejto profesii zarábali mesačne viac ako 37 00 eur v hrubom, čo bolo o 1 794 eur viac ako ich ženské kolegyne. Ženy teda zarobili v tomto povolaní o 48 percent menej ako muži. Výrazný rozdiel bol aj medzi manažérmi vo finančníctve a poisťovníctve. Muži na riadiacich postoch v tejto oblasti zarobili o 1 365 eur viac ako ženy. Manažéri v doprave, logistike a poštových službách zarobili o 1 107 eur viac ako manažérky.

Naopak, oblastí, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži, bolo podstatne menej. Ide o profesie zväčša s nižšou priemernou hrubou mzdou aj nižšími rozdielmi v prospech žien. Ženy zarobili viac ako muži napríklad v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení, a to o 304 eur, na pozíciách odborných administratívnych asistentov v zdravotníckych zariadeniach o 295 eur, ako aj v profesii recepčné (okrem hotelových) o 183 eur. Vyššie platy ako ich mužskí kolegovia mali aj učiteľky v základných školách o 173 eur.

Na riadiacich postoch boli ženy odmeňované viac ako muži len v stavebníctve a v oblasti sociálnej starostlivosti a ich náskok pred mzdami mužov bol menej ako 100 eur. Spomedzi najvyšších riadiacich postov to boli jediné dve odvetvia z 24 sledovaných, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži.