Inšpektori zo ŠVPS porovnávali sedem mliečnych produktov, tri mäsové výrobky a tri rybacie. Okrem toho kontrolovali kvalitu aj vybraného pečiva, nápojov, korenín, zmrzliny, mrazeného polotovaru, sušeného ovocia či zeleniny.

„Výsledky sú ešte horšie ako v prvej fáze. Len v šiestich výrobkoch z 33 nebol zaznamenaný žiadny rozdiel, čo je zhruba 18,2 percenta,“ zhodnotil ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš. Výrobkov, u ktorých boli zistené malé rozdiely ovplyvňujúce kvalitu v menšom rozsahu, bolo 11, čo predstavuje 33,3 percenta a u 16 výrobkov kontrolóri zistili väčšie rozdiely, ktoré mali vplyv na kvalitu.

Kontrolóri počas testov posudzovali označenie a zloženie výrobkov, vykonali senzorické analýzy a sledovali fyzikálnochemické ukazovatele. „U šunky je to napríklad nižší podiel mäsa a naopak vyšší obsah soli, u pizze dostanú spotrebitelia chudobnejšiu oblohu, v sladených nápojoch sa zase používa glukózovo-fruktózový sirup namiesto cukru,“ spresnila G. Matečná.

SNS počíta so zákazom aj pokutami

Ako na pondelkovom brífingu uviedli poslanci za Slovenskú národnú stranu Tibor Bernaťák a Eva Antošová, v prípade, že problém dvojakej kvality potravín bude naďalej pretrvávať, sú odhodlaní túto tému riešiť aj na legislatívnej úrovni. Nebránia sa návrhu úplného zákazu takýchto výrobkov na slovenskom trhu či uplatneniu finančných sankcií.

O dvojakej kvalite potravín budú v utorok 3. októbra diskutovať na stretnutí k duálnej kvalite potravín v Bratislave zástupcovia ministerstiev Visegradskej štvorky a Chorvátska, Slovinska, Bulharska, Rumunska a Litvy. Témou dvojakej kvality potravín sa bude zaoberať aj spotrebiteľský summit, ktorý organizuje Slovensko 13. októbra v Bratislave.

„Slovenskí spotrebitelia, rovnako ako spotrebitelia v ďalších krajinách Európskej únie majú právo na rovnakú kvalitu potravín predávaných pod rovnakou značkou. Je nevyhnutné, aby v rámci jednotného trhu Európskej únie nadnárodné firmy dodržiavali deklarovanú kvalitu a nedodávali na trhy niektorých členských štátov výrobky nižšej kvality,“ dodala G. Matečná. Kontroly budú podľa nej pokračovať dovtedy, kým sa situácia na trhu nezmení.

Zdroj: SITA