Slovenské väzenstvo by malo prejsť do roku 2030 viacerými zmenami. Odstrániť by sa mali tiež veľkokapacitné cely v starších väzniciach. Vyplýva to z Koncepcie väzenstva SR na roky 2022 - 2030, ktorú vo štvrtok odobrila vláda SR.

Najvyšší počet väznených osôb

„Ide o spoločnú snahu ministerstva spravodlivosti a Zboru väzenskej a justičnej stráže dostať slovenské väzenstvo na úroveň európskych štandardov," priblížil rezort. Prvé zmeny by mali byť realizované v horizonte existujúceho programového obdobia.

Medzi najväčšie problémy slovenského väzenského systému patrí vysoký počet odsúdených vykonávajúcich nepodmienečné tresty odňatia slobody.

„S počtom 195 väznených osôb na 100.000 obyvateľov je Slovenská republika na druhej priečke s najvyšším počtom väznených osôb na 100.000 obyvateľov v rámci krajín EÚ," poukázalo ministerstvo. Druhým dlhodobým problémom je nízky podiel uložených alternatívnych trestov.

Personálne posilnenie zboru

Riešením tohto stavu je podľa koncepcie zmena v systéme podmienečného prepustenia, v systéme umiestňovania a elektronickej kontroly odsúdených v otvorených oddeleniach.

Tiež zníženie trestných sadzieb vybraných trestných činov ekonomickej, hospodárskej a drogovej trestnej činnosti. Dokument ráta aj s výstavbou nového väzenského zariadenia v priestoroch otvoreného oddelenia Rimavská Sobota-Sabová.

„Úspešná realizácia týchto opatrení bude viesť k naplneniu optimistického variantu strednodobej prognózy vývoja počtu väznených osôb a následne prispeje k zlepšeniu priestorových, materiálno-technických, ako aj personálnych podmienok," poukázalo ministerstvo.

Koncepcia chce tiež priniesť optimalizáciu procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže, zlepšiť ich softvérové a hardvérové vybavenie či dobudovať časti integrovaného bezpečnostného systému v ubytovaniach väznených osôb.

Počíta tiež s personálnym posilnením zboru najmä na zabezpečenie činností súvisiacich s novovybudovaným Detenčným ústavom Hronovce či plánovaným ústavom v Rimavskej Sobote-Sabovej.

„V horizonte najbližšieho obdobia predstavuje plán úpravy systemizovaných počtov prerozdelenie v roku 2022 celkovo 199 miest pracovníkov, v roku 2023 celkovo 67 miest pracovníkov a v roku 2024 celkovo 57 miest pracovníkov," spresnil rezort v dokumente.

Ďalšie dôležité správy

Zapojte sa do zbierky a darujte trvanlivé potraviny.
Neprehliadnite

Vláda umožní predaj potravín aj po dátume minimálnej trvanlivosti