V nej sa Slovensko umiestnilo na 58. mieste, spomedzi krajín V4 skončilo posledné. „Našou najslabšou stránkou je pilier ľudský kapitál, ktorý berie do úvahy najmä úroveň a systém vzdelávania,“ priblížila Beata Dubeňová zo spoločnosti KPMG Slovensko.

Angažovať sa má vláda, ale aj firmy

Započítavajú sa doň faktory ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov a priemerná dĺžka života. Slovensko v tomto smere dosiahlo podľa štúdie najnižšie, výrazne podpriemerné skóre.

Z možných 10 bodov dosiahlo 3,6 bodu. Všetky ostatné krajiny V4 skórovali v tomto pilieri na úrovni 6,6 bodu a viac.

„Nie je tajomstvom, že absolventi slovenských škôl neprichádzajú na trh práce dostatočne pripravení a v takých oblastiach, ako by si zamestnávatelia želali,“ skonštatoval Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Problém však podľa neho nevyrieši len vláda, viac angažovať by sa mali aj samotné firmy. Priemerný výsledok Slovensko podľa výsledkov štúdie dosiahlo aj v pilieri infraštruktúra a sila verejných inštitúcií. Naopak, za najsilnejšiu stránku považujú autori štúdie otvorenosť ekonomiky.

Ekonomiku ťahajú investície a obchod

V nej Slovensko dosiahlo skóre 8,62 bodu z 10 možných. Tento pilier berie pritom do úvahy ukazovatele ako priame zahraničné investície a celkový obchod krajiny. Štúdia GPI pokrýva 181 krajín a od roku 1997 sleduje ich výkonnosť pomocou rôznych hnacích síl produktivity na základe relevantných akademických štúdií a výsledkov biznis prieskumov.

Indikátory sú rozdelené do piatich pilierov, aby sa zachytil vývoj potenciálu v hlavných oblastiach, ktoré ovplyvňujú produktivitu krajiny.

Ide o makroekonomickú stabilitu, otvorenosť ekonomiky, kvalitu infraštruktúry, ľudský kapitál a silu verejných inštitúcií. V prvej päťke konečného hodnotenia sa umiestnili Holandsko, Švajčiarsko, Luxembursko, HongKong a Nórsko.

V prvej desiatke je až osem európskych krajín. Zo susedných krajín sa najvyššie umiestnilo Rakúsko, na 19. priečke. Českej republike patrí 27. pozícia, Poľsko sa umiestnilo na 37. mieste a Maďarsko na 43. pozícii.