Podľa odhadov ILO sa obmedzenia pohybu (lockdown) týkajú 2,7 miliardy pracovníkov po celom svete, čo predstavuje viac ako 80 percent globálnej pracovnej sily. Podnikanie v mnohých sektoroch čakajú „katastrofické“ straty, ohrozujúce fungovanie a solventnosť najmä malých firiem.

Milióny zamestnancov čelia hrozbe straty zamestnania alebo zníženia miezd. Avšak dopad na ekonomiku a pracovný trh nebude uniformný, niektoré sektory postihne viac, iné menej. Medzi najmenej postihnuté sektory z hľadiska zamestnanosti bude patriť vzdelávanie, zdravotníctvo, verejná správa, verejnoprospešné služby a poľnohospodárstvo.

O niečo viac sa dotkne stavebníctva, finančných služieb a poisťovníctva, ale aj ťažobného priemyslu. Ešte viac utrpí zamestnanosť v umení, zábavnom a rekreačnom priemysle, doprave a komunikačných službách. Najpostihnutejšími sektormi sa stanú maloobchod, ubytovanie, reštauračné služby a priemysel.

Celkovo v sektoroch, ktoré čelia najväčším výzvam, pracuje po celom svete až 1,25 miliardy ľudí, čo predstavuje 38 percent pracovnej sily. V Európe pracuje v dotknutých sektoroch 42 percent pracovníkov. Na Slovensku ešte viac.

Sektorová nevyváženosť

Ku koncu roka bolo na Slovensku zamestnaných takmer 2,6 milióna ľudí. Najväčšia časť z nich, takmer 700-tisíc, pôsobí v priemysle. Okrem priemyslu pracuje v najpostihnutejších sektoroch maloobchodu a veľkoobchodu 307-tisíc ľudí a v ubytovacích a reštauračných službách 108-tisíc ľudí. Spolu ide o vyše 1,1 milióna pracovníkov, čiže 44 percent z celkovej pracovnej sily.

Menej, ale stále silne ohrozenou skupinou, sú ľudia pracujúci v sektore umenia, zábavy a rekreácie, čo je 37-tisíc ľudí a v doprave, kde pracuje 174-tisíc ľudí. Ak príde hlbšia ekonomická kríza, ohrozené budú aj pozície v stavebníctve (235-tisíc) a finančných službách (55-tisíc).

Počas veľkej finančnej krízy vzrástol počet nezamestnaných Slovákov o viac ako 150-tisíc. Ekonómovia, vrátane šéfky Svetovej banky Kristaliny Georgievovej, predpokladajú, že súčasná kríza spôsobená koronavírusom bude silnejšia ako tá z roku 2009. Počet nezamestnaných na Slovensku by tak bez pomoci štátu mohol vzrásť podobne výrazne, no ešte za kratší čas.

Miera nezamestnanosti po finančnej kríze stúpla o päť percentuálnych bodov na takmer 15 percent a okolo tejto úrovne sa držala tri roky, kým pretrvávala európska dlhová kríza. Slovenská zamestnanosť je výrazne závislá od situácie v eurozóne.

Opatrenia štátov

ILO tvrdí, že je jedno, v ktorej krajine alebo v ktorom sektore človek pracuje, pandémia bude mať dramatický vplyv na trh práce. Preto je potrebné, aby sa pozornosť štátu zamerala na podporu pracovníkov a firiem, s cieľom zabezpečiť ochranu živobytia a podnikania v problematických sektoroch.

To však bude dlhodobá výzva. Podľa Petra Collihnona, austrálskeho profesora na Australian National University Medical School, koronavírus tu bude minimálne dva roky. Znamená to, že opatrenia na boj s koronavírusom budú v platnosti omnoho dlhšie, ako sa mnohí nazdávajú. Poraziť vírus je podľa neho nerealistické.

Odporúčania CFA

Krajiny budú musieť prísť s rýchlymi, komplexnými a dobre manažovanými opatreniami na ochranu domácej ekonomiky. K nim sa vyjadrila aj globálna, uznávaná organizácia CFA Institute, ktorá združuje odborníkov z oblasti investičného manažmentu a pôsobí i na Slovensku.

Podľa nej je najlepším riešením zavedenie prísnej izolácie rizikových skupín obyvateľstva, vyčíslenie finančného dopadu jednotlivých scenárov šírenia vírusu a následné nastavovanie reštrikcií na ekonomicky produktívne skupiny obyvateľstva s cieľom vybalansovať zdravotné a finančné dopady krízy na spoločnosť.

Podľa CFA je potrebné, aby Inštitút zdravotnej politiky zverejňoval pesimistický, ale aj realistický a optimistický odhad jednotlivých scenárov šírenia vírusu. Následne treba vyčísliť očakávané ekonomické a finančné dopady (vrátane nákladov štátneho rozpočtu) týchto prognóz.

Riadené nastavovanie reštrikcií v krajine s cieľom vybalansovať zdravotný a finančný aspekt krízy na základe epidemiologických predikcií a odhadov finančných dopadov, zabezpečí Slovensku zodpovedné zvládnutie krízy, tvrdí CFA Society Slovakia.