Hoci slovenskí potravinári vedia vyrobiť dostatok kvalitných potravín a aj za prísnejších podmienok, ako určuje európska legislatíva, Slovensko sa napriek tomu radí ku krajinám s najväčším podielom zahraničných potravín na pultoch predajní.

Najnovší prieskum agentúry GfK Slovensko realizovaný od 8. marca do 5. apríla 2017 na vzorke 360 predajní po celom Slovensku ukázal, že na Slovensku je väčšina ponúkaných potravín dovezených zo zahraničia. Výnimkou je len mlieko, minerálka a alkoholické nápoje.

Agentúra GfK Slovensko uskutočnila prieskum pre PKS po prvýkrát v roku 2011 a zastúpenie domácich potravín na pultoch bolo vtedy 50 percentné. Odvtedy PKS prieskum vykonáva každoročne a podiel vystavenia slovenských potravín permanentne klesá. Podľa najnovšieho prieskumu ich podiel znovu medziročne klesol o 1,3 percentuálneho bodu (p.b.) z 38,5 percenta na 37,2 percenta. Od roku 2011 do roku 2017 tak počet vystavených slovenských potravín klesol o viac ako štvrtinu.

„Z prieskumu tiež vyplýva, že nadpolovičný podiel si zachovávajú len potraviny s nízkou pridanou hodnotou, ako je mlieko, či minerálne vody. Podiel domácich potravín s vyššou pridanou hodnotou stále klesá a sú nahrádzané dovozom zo zahraničia. To je zlá správa nielen pre občanov, ale aj pre budúcnosť slovenskej ekonomiky,“ upresnil Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

COOP Jednota a CBA najslovenskejšie

Najviac slovenských potravín je v reťazcoch COOP Jednota (56 percent) a CBA (48 percent), najmenej v reťazci Lidl (14 percent). Zastúpenie slovenských potravín na pultoch má však všeobecne klesajúci trend aj u lídrov COOP Jednota a CBA. Najmenej zastúpené domáce potraviny sú v rámci kategórií oleje, cukrovinky nečokoládové, konzervované produkty a cukrovinky čokoládové. Najvyšší podiel je pri mlieku, minerálkach, víne, pive, liehovinách a destilátoch.

Potravinársky priemysel na Slovensku kontinuálne upadá, pričom niektoré odvetvia už takmer zanikli. Počet zamestnancov v tomto odvetví klesá a naopak neustále rastie záporné saldo zahraničného obchodu. Kým v iných krajinách sú domáce potraviny dôležitou celospoločenskou témou a potravinári sa môžu opierať o podporu štátu, na Slovensku sa potravinárom dlhodobo nevenuje takmer nijaká pozornosť.

Chýbajú systémové riešenia, podpora je čiastková, prípadne vo verbálnej rovine. Nezáujem štátu, rastúce daňové a administratívne zaťaženie a obchodná politika obchodných reťazcov – to sú hlavné príčiny postupnej likvidácie potravinárskeho sektora na Slovensku.

„Kontinuálny pokles slovenských výrobkov na pultoch je zákonitým vyústením vývoja podfinancovaného slovenského potravinárstva. Malé potravinárske podniky nedokážu svojou produkciou pokryť požiadavky obchodných reťazcov a väčšie podniky z výrobného programu vypúšťajú neefektívnu výrobu. Zo zahraničia sa tak na naše pulty dostávajú inovatívne produkty, ktoré chýbajú v portfóliu domácim výrobcom,“ komentoval vývoj Pavol Uhrín, predseda Dozornej rady PKS.

Suroviny prúdia do zahraničia

V roku 2016 dosiahlo záporné saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami hodnotu mínus1,3 mld. eur. Každým rokom sa zvyšuje množstvo exportovaných poľnohospodárskych surovín a každým rokom sa zvyšuje množstvo dovezených potravín, čo potvrdzuje prehlbujúci sa úpadok spracovateľského potravinárskeho priemyslu. Ak rezort pôdohospodárstva vynakladá prostriedky predovšetkým na podporu prvovýroby, z veľkej časti sa to míňajú svojmu účinku, keďže finančne poddimenzovaný spracovateľský priemysel nedokáže dať zodpovedajúcu pridanú hodnotu surovinám od prvovýrobcov, ktoré tak končia v exporte bez adekvátneho prínosu pre slovenskú ekonomiku.

Potravinári musia tiež čeliť rastúcim nákladom vyplývajúce z narastajúcich regulácií, čoho kritickým príkladom je nový zákon o odpadoch z dielne MŽP SR. Len tento jeden zákon skokovito zvýšil náklady výrobcov na recykláciu odpadov z obalov z doterajších 5 mil. eur na približne 40 mil. eur ročne, a to bez adekvátnej kompenzácie.

„Konštatujeme, že hlavným dôvodom poklesu podielu slovenských potravín na pulte je klesajúca konkurencieschopnosť slovenských potravinárov. Potrebujeme investovať do inovácií, moderných obalov a do nových technológií. Bez podpory štátu, zlepšenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívneho a daňovo-odvodového zaťaženia to však nepôjde,“ uzavrel prezident PKS.

Podiel domácich potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

COOP Jednota

56 %

CBA

48 %

Billa

40 %

Metro

40 %

TESCO

40 %

Kaufland

37 %

Lidl

14 %

Podiel slovenských výrobkov na regáloch predajní SR podľa kategórií:

Rok 2017

Zmena oproti roku 2016

Mlieko

64,0 %

+ 8 p. b.

Vody a minerálne vody

53,0 %

- 2 p. b.

Víno

51,0 %

- 1 p. b.

Pivo

50,9 %

0

Liehoviny a destiláty 

49,8 %

- 1 p. b.

Mäsové výrobky

25,9 %

- 1 p. b.

Mliečne výrobky – ostatné

45,7 %

-1 p. b.

Mliečne výrobky – prírodné syry

39,9 %

0

Cestoviny

39,0 %

- 5 p. b.

Spracované produkty

31,9 %

0

Trvanlivé pečivo

25,9 %

- 1 p. b.

Nealkoholické nápoje

24,0 %

- 3 p. b.

Cukrovinky čokoládové

18,0 %

- 3 p. b.

Cukrovinky nečokoládové

8,9 %

- 3 p. b.

Oleje

8,0 %

- 4 p. b.

Konzervované produkty

13,8 %

- 1 p. b.

 

Slovenské potraviny skončili v ofsajde

Slovenské potraviny skončili v ofsajde

Slovenské potraviny skončili v ofsajde

Slovenské potraviny skončili v ofsajde