V septembri minulého roka v Liptovskom Mikuláši na Kongrese Združenia Euroregión Tatry podpísalo päť poľských hospodárskych komôr a tri slovenské obchodné komory Iniciatívu o podporu medzinárodného subregiónu Tatry v procesoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rozpočtovom období 2021 – 2027. 

V priebehu januára 2021 sa uskutočnilo rokovanie signatárov iniciatívy, a zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy už za účasti predstaviteľov eurofondových ministerstiev Slovenska a Poľska, ktoré tento proces zastrešujú. Spolu zadefinovali jednotlivé ciele a stratégie. 

,,Iniciatíva navrhuje medzinárodný subregión Tatry realizovať v rámci fondov EÚ ako pilotné územie v súlade s Rámcovým dohovorom o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) siedmich signatárskych krajín. Mal by sa vytvoriť samostatný medzinárodný subregión Tatry so spoločnou subregionálnou Radou partnerstva a jednotnou subregionálnou stratégiou ich ochrany a rozvoja," informoval Jozef Hrobák, podpredseda Predstavenstva Prešovskej regionálnej komory SOPK. 

Milionár a majiteľ lyžiarskych stredísk Igor Rattaj bol zrejme celý víkend na svahu.
Neprehliadnite

Kto bude udávať tón v Tatrách? Za združením Tatry máme radi sa môže skrývať známy developer

Tatry sú významný a špecifický medzinárodný geografický subregión patriaci trom regiónom - Slovensku, Poľsku a EÚ, čo znamená, že ich ochranu a rozvoj nie je možné realizovať bez aktívneho a dominantného pričinenia vlád, dotknutých ministerstiev a príslušných samosprávnych krajov na poľskej i slovenskej strane.

Motívom iniciatívy bola aktuálna situácia, ktorá ukazuje, že sa za posledných 30 rokov ochrana a rozvoj slovensko-poľských Tatier realizuje nejednotne, nekoordinovane a nekoncepčne, čo im viac škodí ako pomáha.