Slovenské rozpočtové plány na najbližšie roky obsahujú podľa Európskej komisie riziká. Vychádzajú z príliš optimistických predpokladov a úspory vo výdavkoch by nemuseli mať taký dopad, s akým počíta slovenská vláda. Prepad v hospodárení štátu navyše ohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Vyplýva to z hodnotenia takzvaného stabilizačného programu, ktorý dnes Brusel zverejnil.

Slovensko by v tomto roku malo hospodáriť so schodkom 6,3 percenta hrubého domáceho produktu. Podľa Európskej komisie ale musí do roku 2013 tento deficit zraziť pod tri percentá, aby spĺňalo únijné rozpočtové pravidlá. Vláda naplánovala splnenie tohto cieľa na rok 2012, ale podľa Bruselu majú jej plány medzery.

,,Vývoj rozpočtu by mohol byť horší, ako uvádza (stabilizačný) program, pretože je založený na optimistických makroekonomických predpokladoch pre roky 2011 a 2012. Niektoré opatrenia na výdavkovej strane rozpočtu by navyše nemuseli priniesť očakávané úspory," uvádza komisia v hodnotení.

Brusel upozorňuje, že zhoršenie verejných financií, ktoré sa odohralo takmer vo všetkých členských štátoch EÚ, negatívne ovplyvnilo i dlhodobú udržateľnosť hospodárenia štátov. Napriek tomu, že Brusel niektoré slovenské rozpočtové kroky víta, vláda by mala podľa komisie pokračovať v prijímaní špecifických opatrení, ktoré by viedli k náprave nadmerného rozpočtového schodku. Mimo iné by mala pokračovať i v reforme penzijného systému.

Európska komisia dnes hodnotila aj ďalšie členské štáty EÚ. Najväčšiu kritiku zožala Veľká Británia, ktorej plánované rozpočtové škrty nie sú podľa Bruselu dostačujúce. Britská vláda v stabilizačnom programe v podstate otvorene priznáva, že nemusí byť schopná znížiť rozpočtový deficit pod tri percentá HDP do roku 2014 alebo 2015, ako požaduje Brusel.