Slovenská pošta (SP) zrušila verejnú súťaž na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie a marketingu akciovej spoločnosti Slovenská pošta Jana Lukáčová.

Priblížila, že verejná súťaž na poskytovanie technickej služby bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania 17. augusta 2020. V lehote na predkladanie ponúk bolo predložených deväť ponúk. Jeden uchádzač bol vylúčený. Po ukončení elektronickej aukcie, na ktorej sa zúčastnilo všetkých osem uchádzačov, čo splnili stanovené podmienky, bola najnižšia ponuka výrazne nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Poznamenala, že vo februári 2021 začal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) konanie o preskúmanie úkonov Slovenskej pošty, a. s., pred uzavretím zmluvy, čím sa zásadne predĺžil obstarávací proces.

Zásielkovňa
Neprehliadnite

Slovenská pošta nestačí s dychom. Čiastočne ju chce nahradiť veľký hráč s úložnými boxami

Na základe vyjadrenia ÚVO a v súvislosti so zámerom obstarať uvedenú technickú službu nanovo (uvažuje sa aj o rozdelení súťaže na menšie technické celky alebo o vykonávaní niektorých činností vlastnými zamestnancami), s cieľom získať ešte výhodnejšiu ponuku, pristúpila podľa Lukáčovej Slovenská pošta k zrušeniu tejto verejnej súťaže.

Dodala, že o vyhlásení novej verejnej súťaže na uvedený predmet zákazky bude Slovenská pošta informovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.