Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v 3. štvrťroku 2020 medziročne klesol v stálych cenách o 2,4 percenta. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne znížil o 2,2 percenta a oproti druhému štvrťroku 2020 sa zvýšil o 11,7 percenta.

Ako ďalej uviedol Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rýchlom odhade, v bežných cenách sa v 3. štvrťroku 2020 vytvoril HDP v hodnote 24,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročne pokles o 0,3 percenta.

WA 4 Praha - Ľudia kráčajú po Karlovom moste v Prahe v nedeľu 11. októbra 2020. Česká republika a susedné Slovensko zaznamenávajú veľký nárast  prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom koronavírusu. V Českej republike bude od stredy pravdepodobne povinné nosiť na verejnosti rúško a je možné, že prvý stupeň základných škôl prejde na režim diaľkovej výučby. Vyplýva to z tlačového brífingu po zasadnutí Rady hospodárskej a sociálnej dohody ČR.Presný zoznam opatrení, ktoré vstúpia do pl
Neprehliadnite

Česká ekonomika v 3. štvrťroku medzikvartálne vzrástla o približne šesť percent

Medziročný vývoj pridanej hodnoty naznačuje podľa štatistikov postupný návrat k predchádzajúcemu trendu pred pandemickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom. Zvýšená aktivita v poslednom mesiaci druhého štvrťroka v kľúčových odvetviach priemyslu, najmä vo výrobe automobilov, pokračovala aj v treťom štvrťroku. Výrazne kladné saldo zahraničného obchodu bolo ťahané najmä zahraničným dopytom v oblasti automobilových výrobkov a významne tak prispieva k postupnému návratu do normálu.

Celková zamestnanosť podľa ŠÚ SR v 3. štvrťroku dosiahla 2,39 milióna osôb. V porovnaní s 3. štvrťrokom 2019 sa znížila o 2,5 percenta. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť klesla oproti tretiemu štvrťroku 2019 o 2,1 percenta a oproti druhému štvrťroku 2020 o 0,3 percenta.

Štatistici upozornili, že rýchly odhad HDP a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a zverejnený 4. decembra.