Rezort hospodárstva vyčlenil na tieto dotácie päť miliónov eur. „Toto opatrenie padlo na úrodnú pôdu a záujem o elektromobily je veľký," skonštatoval šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga. Minister v minulosti nevylúčil, že v prípade veľkého záujmu by mohlo ministerstvo celkovú sumu zvýšiť.

Záujemcovia o nový elektromobil môžu dostať dotáciu na jeho obstaranie vo výške 8 000 eur, pri kúpe plug-in hybridu je dotácia 5 000 eur. Rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi zmluvu a tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto. Následne im štát dotáciu refunduje. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing.

Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou Európskej únie. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50-tisíc eur s daňou z pridanej hodnoty.