Najväčší vplyv na ľudí v rámci inflácie a zdražovania má zvyšovanie cien potravín, energií a dopravy. Informovala o tom v stredu spoločnosť Edenred, na základe ich dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri na vzorke 1 122 respondentov.

Doplnila, že odpovedajúci mohli označiť najviac tri možnosti, pričom potraviny si vybralo 90,4 percenta, energie 84,5 percenta a rastúce ceny paliva a poplatkov za dopravu 53,5 percenta. Výrazný zásah do rozpočtu ľudia pociťujú aj pri zvyšujúcich sa cenách bývania (43,5 percenta), stravovania v reštauráciách (12,6 percenta), oblečenia (9,8 percenta), technických zariadení - ako počítače či mobily (5,9 percenta), cestovného ruchu (5,7 percenta) a kultúrnych aktivít (2,1 percenta).

Respondenti prieskumu počítajú s výrazným alebo miernym zvyšovaním svojich výdavkov aj v najbližších mesiacoch vo všetkých dôležitých položkách. Oveľa vyššie výdavky predpokladajú pri potravinách (84 percent), energiách (83,3 percenta), bývaní (64,9 percenta), doprave (64,2 percenta) a stravovaní v reštauráciách (59,4 percenta).

„Je evidentné, že respondenti sú nastavení takpovediac na prežitie. Techniku a kultúrne podujatia, ako kino či divadlo nepovažujú za dôležité, čo je v 21. storočí alarmujúce, no vzhľadom na súčasnú situáciu pochopiteľné," skonštatovala riaditeľka pre verejné záležitosti spoločnosti Lívia Bachratá.

Ďalšie dôležité správy

Potraviny
Neprehliadnite

Mnohí Slováci majú peniaze len na najlacnejšie potraviny. Na neplánované výdavky nemajú