Keep Going

Pri vytváraní zdravého investičného prostredia sa mnohí spoliehajú na štát a jeho inštitúcie. Je ale potrebné si uvedomiť, že investičné ovzdušie dnes už neformujú iba emisie zákonov a vyhlášok, ale aj súkromný sektor a firmy, ktoré sa tu už usadili.

Lastovička z Mníchova

Na zlepšovanie investičného prostredia sú potrebné okrem strategických iniciatív najmä konkrétne kroky. Práve takým bola napríklad prezentácia slovenského realitného biznisu pod hlavičkou Združenia pre rozvoj investícií ISA (Investment Support Association) na nedávnom mníchovskom Real Expo - jednom z najprestížnejších realitných veľtrhov v Európe. ISA združuje spoločnosti, ktoré pomáhajú investorom plánovať a realizovať investície na Slovensku. Medzi jej členmi sú preto najmä spoločnosti, ktoré poskytujú realitné, právne a audítorské služby, zabezpečujú manažment ľudských zdrojov a logistiku, či potrebnú infraštruktúru.

Schopnosť Združenia pre rozvoj investícií kreovať investičné prostredie na Slovensku je založená na odbornosti a medzinárodných skúsenostiach jeho členov. V spolupráci s redakciou Trend.sk sme pripravili sériu expertných pohľadov členov ISA na podobu Slovenska na investičnej mape regiónu. Budem sa tešiť, ak sa do kreovania tohto obrazu zapojíte prostredníctvom svojich názorov a komentárov aj vy.

Lenka Demovičová, ISA koordinátor

Článok uverejnený v rámci komerčnej spolupráce.

Slovakia? Slovenia? Czechoslovakia? No idea?

ISA reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky poskytujúcich služby pre zahraničných investorov. Združenie pracuje ako „think-tank“ alebo „support base“ pre potreby SARIO a jeho marketingové a projektové činnosti doma i v zahraničí. Zduženie priamo a prostredníctvom svojich partnerov poskytuje finančnú a organizačnú podporu pre prezentáciu investícií a ich benefitov pre rozvoj Slovenska a jeho regiónov.