Slovák vyhodil vlani priemerne 446 kilogramov odpadu, vytriedil z toho necelú tretinu. Podiel recyklovaného odpadu sa zvýšil na 44 percent. Prvýkrát v histórii skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu - 48 percent. Vyplýva to z dát o komunálnom odpade v roku 2020, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Slovák vyhodil minulý rok priemerne 446 kilogramov odpadu, čo je o 53 kilogramov viac, ako je priemerná ročná hodnota vyprodukovaného odpadu za predošlých päť rokov (2015 – 2019), hodnotí ŠÚ. Celkovo tak domácnosti vyprodukovali za minulý rok 2,43 milióna ton komunálneho odpadu.

WA 31 Priboj - Volavka šedá stojí na plávajúcej skládke, ktorú tvorí množstvo  plastových fliaš a ďalší odpad, ktorý znečisťuje Potpečskú priehradu na rieke Lim v blízkosti mesta Priboj na juhozápade Srbska v utorok 5. januára 2021. Rieka Lim po výdatných zrážkach spláchla odpad, ktorý do nej nahádzali ľudia od Plavu v Čiernej Hore až do Potpečskej priehrady. Plastové fľaše a ďalší odpad vo veľkom znečisťujú rieky v Srbsku, Čiernej Hore a Bosne, ktoré boli kedysi známe svojou smaragdovou farbou
Neprehliadnite

Do roku 2025 by malo Slovensko zrecyklovať najmenej 55 percent odpadu

Z regionálneho hľadiska sa najviac odpadu, viac ako 500 kilogramov na jedného obyvateľa za rok, vyprodukovalo v troch krajoch západného Slovenska. V Trnavskom kraji to podľa ŠÚ bolo 584 kilogramov, v Bratislavskom 531 kilogramov a v Nitrianskom kraji 521 kilogramov. V Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji množstvo odpadu na obyvateľa nepresiahlo 400 kilogramov. „V Prešovskom kraji vyprodukuje jeden človek v priemere o dve tretiny menej odpadu ako v Trnavskom kraji," hovoria štatistici.

Na skládkach v roku 2020 skončila prvýkrát menej ako polovica vyprodukovaného odpadu (48 percent). „Nepriaznivá situácia sa posledné roky zlepšuje, ešte pred piatimi rokmi na skládky putovalo až 69 percent komunálneho odpadu," tvrdí ŠÚ. V šiestich krajoch podľa štatistikov prevažuje skládkovanie odpadu nad spaľovaním a recyklovaním.

V Bratislavskom kraji sa však na skládku dostane štvrtina odpadu, v Košickom tretina odpadu. „Dôvodom je skutočnosť, že v týchto dvoch regiónoch sa okrem recyklácie odpad zhodnocuje spaľovaním. V Bratislavskom kraji sa spaľuje (energeticky zhodnocuje) takmer 30 percent odpadu a v Košickom kraji 27 percent," vysvetľuje štatistický úrad. Dopĺňa, že na celoslovenskej úrovni sa zatiaľ energeticky zhodnocuje osem percent odpadu.

recyklacia, flase, plasty
Neprehliadnite

Ročne sa u nás použije miliarda PET fliaš, na recykláciu sa vráti 60 percent

Pozitívny trend možno podľa ŠÚ sledovať v recyklovaní. Miera recyklácie komunálneho odpadu vrátane kompostovania sa v posledných rokoch zvyšuje. V roku 2020 bolo zrecyklovaných 44 percent odpadov, kým pred piatimi rokmi to bolo len necelých 15 percent, konštatuje úrad. Najviac odpadu podľa údajov ŠÚ recykloval vlani Trnavský kraj, 47 percent, a najmenej Košický kraj, 39 percent.

V komunálnom odpade bol najzastúpenejší druhový zmesový odpad, tvoril 47 percent. „Na Slovensku sa však postupne zvyšuje miera vytriedeného odpadu, vlani podiel vytriedených zložiek dosiahol 29 percent, pričom ešte pred desiatimi rokmi sa pohyboval len okolo siedmich percent," povedala riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR Libuša Kolesárová.

V triedenom komunálnom odpade sú najzastúpenejšie vytriedené kovy, ďalej papier, sklo a plasty. Z údajov vyplýva, že viac ako polovicu (54,4 percenta) z celkového vytriedeného odpadu v tonách predstavujú kovy a obaly z kovov, podiel odpadu z papiera je 14,4 percenta, zo skla 11,2 percenta a z plastov 9,8 percenta.