Za dopravné služby zaplatili Európania v roku 2018 celkovo 1,1 bilióna eur, čo je suma predstavujúca 7,2 percenta spoločného HDP. V prepočte na obyvateľa je to v priemere 2220 eur ročne.

Peniaze na dopravu sú druhou najväčšou položkou v rozpočte európskej domácnosti. Na prvom mieste sú výdavky na domácnosť (24 percent), treťou najväčou položkou sú nealkoholické nápoje a jedlo (12,1 percenta).

Vyplýva to z dát, ktoré zverejnil Európsky štatistický úrad (Eurostat).

Slovenská realita je však od európskeho priemeru výrazne odlišná. Typická slovenská domácnosť zaplatila v roku 2018 za dopravu len polovicu, 6,6 percenta rozpočtu domácnosti, teda bezkonkurenčne najmenej spomedzi členských krajín EÚ.

Najviac platili za služby spojené s dopravou v roku 2018 obyvatelia Slovinska, takmer sedemnásť celkového rozpočtu priemernej domácnosti. Cestovanie výrazne zasiahlo aj domáce rozpočty obyvateľov Litvy a Luxemburska.

Ohroziť poslednú priečku, ktorú v rebríčku obsadilo Slovensko, je pomerne náročné. Obyvatelia Chorvátska, ktoré je krajinou s druhým najmenším podielom dopravy na výdavkoch, platia za dopravu v porovnaní so Slovákmi až o 3,1 percentuálnych bodov viac.

Podiel výdavkov na dopravu sa vo väčšine členských štátov EÚ za poslednú dekádu výrazne nezmenil, prípadne sa mierne znížil.

Najväčší pokles v období rokov 2008 až 2018 zaznamenalo Rumunsko (z 15,1 na 11,2 percenta). Naopak najväčší nárast výdavkov zaznamenalo v poslednej dekáde Poľsko (z 11,7 na 12,9 percenta).

Podiel výdavkov na dopravu v priemernej slovenskej domácnosti v danom období vzrástol len o 0,1 percentuálneho bodu.