Kritické reakcie predovšetkým na internete vzbudili podľa médií kritériá výberu dievčat, najmä výrazy ako „počestná,“ „zbožná“ a „panenská.“

Starosta obce Salency Hervé Deplanque dostal desiatky protestných e-mailov, predovšetkým od rôznych feministických skupín. „Miestne protesty som čakal, ale celonárodné nie,“ povedal S. Deplanque denníku Le Parisien. Slávnosť by sa podľa neho mala konať budúci rok.

Proti obnoveniu slávnosti, ktorej počiatky spadajú do raného stredoveku a ktorá sa naposledy konala v roku 1987, vznikla tiež petícia. Jej autorka, univerzitná vedkyňa a členka jednej feministickej organizácie Laelia Véronová tvrdí, že usporiadanie slávnosti by bolo „krokom do minulosti“ a „útokom na boj za práva žien.“

Organizátor akcie Bertrand Tribout z laického Bratstva svätého Medarda pripomenul, že tradíciu zaviedol v 5. storočí svätec, ktorý zo Salency pochádzal.

„Je to miestne špecifikum a bola by škoda ho nezachovať,“ dodal. Nechápe, čo ľudí na slávnosti šokuje. „Čistota mladých dievčat nie je hodná zavrhnutia! Nie je to nič odpudivého,“ povedal B. Tribout v médiách.

Akcia má podľa neho oslavovať predovšetkým dievčatá, ktoré sa dobre správajú k svojej rodine a priateľom a ktoré sú vždy pripravené pomôcť druhým.