Odborné predmety následne nemá kto učiť. Štátna školská inšpekcia v minuloročnej správe o stave vzdelávania na Slovensku konštatovala, že v 45 percentách kontrolovaných škôl bola informatika „v plnom rozsahu vyučovaná neodborne a v ďalších viac ako desiatich percentách škôl vyučovanie informatiky zabezpečovali s nižšou ako 50-percentnou odbornosťou“.

Tento stav nevyriešili ani masívne plošné školenia pedagógov zo strany štátu za peniaze z eurofondov. Pred desiatimi rokmi napríklad rezort školstva odštartoval projekt za osem miliónov eur s názvom Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

V priebehu troch rokov prešlo ročným školením 1 500 učiteľov, z toho 1 300 kvalifikovaných učiteľov informatiky a dvesto nekvalifikovaných učiteľov iných predmetov. Hoci absolventi kurz hodnotia v zásade pozitívne, situáciu nezmenil. Pár rokov po skončení projektu učia informatiku na väčšine škôl pedagógovia s aprobáciami na slovenčinu či geografiu.

Školením prešla aj Mariana Radobická z Banskej Bystrice. Bývalá učiteľka informatiky po skončení kurzu zmenila prácu a v súčasnosti pracuje v IT firme. K odchodu zo školstva ju viedli viaceré dôvody – túžba po zmene práce, profesijnom raste a plat.

„Práca učiteľa informatiky je pekná pre človeka, ktorého baví práca s deťmi, zároveň je aj veľmi náročná, nosíte si ju neustále domov,“ hovorí. Prechod do komerčnej sféry priniesol vyštudovanej pedagogičke zlepšenie príjmu.

Jej príbeh naznačuje, prečo sa štátne milióny nedosiahli potrebný efekt. „Pre nízky plat bol už vtedy problém zohnať učiteľa informatiky. Aj absolventov tohto predmetu, ktorí išli učiť, bolo málo. Tento problém sa bude zrejme prehlbovať. Neviem si predstaviť, kto bude učiť o pár rokov,“ dodáva M. Radobická.

Štát medzičasom rozbehol projekt  IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Do školení za 21 miliónov eur sa má postupne zapojiť päťsto základných a stredných škôl a 2 100 učiteľov. Cieľom je vytvoriť a zaviesť do praxe metodiky na vyučovanie informatiky, ale aj matematiky, prírodných a technických predmetov s využitím moderných IT technológií.

Bez zlepšenia platov učiteľov informatickej výchovy však bude výsledok po skončení kurzu zrejme rovnaký. Informatici sú na trhu najžiadanejšou profesiou a mnohí učitelia môžu opäť využiť nové vedomosti a zručnosti na prechod do súkromnej sféry.

Akadémia programovania

Vlastnou cestou sa vybrali IT spoločnosti, ktorých pôsobenie na Slovensku je bezprostredne previazané s úspešným napredovaním študentov v informatike. Napríklad nezisková organizácia Aj Ty v IT v minulom roku rozbehla projekt Akadémia programovania, podporený spoločnosťami Microsoft a AT&T.

Cieľom projektu bolo vyškoliť čo najväčší počet pedagógov tak, aby naučili programovať svoje žiačky a žiakov zábavnou formou, napríklad cez programovateľný mikropočítač BBC micro:bit.

„Za rok sa nám podarilo vyškoliť 120 pedagógov po celom Slovensku, pričom sme nedokázali časovo ani kapacitne pokryť dopyt, keďže sa nám hlásilo viac pedagógov, ako sme dokázali vyškoliť,“ hovorí koordinátorka projektu Barbora Dančová.

Na západnom Slovensku museli organizátori odmietnuť 70 percent prihlásených pedagógov, na strednom a východnom Slovensku získal miesto v Akadémii programovania každý druhý prihlásený učiteľ. Neziskovka preto plánuje vo vzdelávaní pedagógov pokračovať aj v tomto roku.

„Učiteľov zaujíma najmä to, ako zaujať deti na hodinách informatiky. Mikropočítač dokážu naprogramovať aj malé deti, svieti, bliká, má zabudované rôzne senzory a dajú sa s ním robiť veci s presahom do fyziky či iných predmetov, takže je v tomto smere zaujímavý pre žiakov aj učiteľov,“ vysvetľuje B. Dančová.

Školy vyučujú informatiku neodborne, učitelia miznú v komerčnej sfére

Učiteľka Slovenska 2018 Zuzana Tkáčová učí informatiku na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach Zdroj: Učiteľ Slovenska

Učiteľka Slovenska za rok 2018 Zuzana Tkáčová dobre pozná všetky tri spomínané projekty. Pracuje na štátnom projekte IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, vzdeláva pedagógov cez neziskovku Aj Ty v IT a pred zhruba desiatimi rokmi sa zúčastnila na školení cez eurofondový projekt Ďalšie vzdelávanie v predmete informatika.

Za prínosné považuje všetky aktivity. „Štátne projekty sa snažia riešiť problém systémovo, prísť s koncepciou, ktorá by výučbu zmenila plošne na všetkých školách, firemné aktivity zase zastrešujú špecifické oblasti a sú veľmi dôležité ako doplnkové a podporné,“ hovorí.

No priznáva tiež, že odliv učiteľov informatiky do súkromnej sféry zrejme žiadny z nich nezastaví. „Na workshopy vyberáme učiteľov na základe motivačných listov, takže viem, že tí naši chcú ostať v školstve a byť lepšími učiteľmi. Kým však budú mať učitelia informatiky platy, z ktorých je problém sa uživiť, budú prechádzať do firiem, ktoré im o nich majú záujem a ponúknu im výrazne lepšie podmienky,“ dodala.

Plošné odmeňovanie učiteľov, ktoré štát presadzuje v súčasnosti tento krok neumožňuje. Istý priestor na platové zvýhodnenie informatikárov majú v rukách riaditelia škôl.