Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) eviduje aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia Covid-19. Zároveň upozorňuje, že nemá oprávnenie kontrolovať adekvátnosť opatrení prijatých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ). Informuje o tom ŠŠI na svojom webe.

budova Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Neprehliadnite

Trnavská univerzita vyhlásila štrajkovú pohotovosť

„V súvislosti so sťažnosťami odporúčame rodičom, aby sa pred podaním sťažnosti oboznámili s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR v rámci informačného systému školy, prípadne na stránke www.ucimenadialku.sk," uviedla školská inšpekcia. Zároveň inšpekcia verí, že informácie pomôžu rodičom a pedagogickým zamestnancom nielen pri podávaní sťažností, ale aj pri preventívnom riešení problémov.