V areáli skládky v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov nie sú podľa starostky vydané žiadne územné rozhodnutia, stavebné povolenia a ani povolenia na jednotlivé objekty či prevádzkovanie jednotlivých strojov.

„Bolo vydané, že táto skládka je nelegálna. Potvrdili sa naše dlhoročné obavy a každý bude konať v rámci svojich možností. To znamená, že odstránenie tejto skládky je úlohou okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie,“ povedala.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Marček, ktorý inicioval pondelkové zhromaždenie občanov za zatvorenie nelegálnej skládky, upozornil na spoločnosť Vassal EKO. Tá podľa neho nemá povolenie, aby prevádzkovala takú skládku. „Ja som veľmi prekvapený z toho, že takú dlhú dobu môže takýto bordel existovať v Podunajských Biskupiciach,“ povedal.

Poslankyňa NR SR Anna Zemanová podotkla, že tu nie je porušenie len vo veci zákona o odpadoch, ale aj stavebného zákona, zákona o vodách a nariadenia vlády. Na skládke sa podľa nej nachádza všetko možné. „Čo je tu akože povolené, je nejaká recyklácia materiálov, ktoré sa dajú používať následne do stavebných materiálov. Majú zmluvu s bratislavskou mestskou spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s tým, že oni si budú brať popolček z OLO a zapracovávať ho do stavebných materiálov,“ povedala.

Nič sa tam vraj nevyváža, satelit vraví niečo iné

Autá OLO vstupujú priamo do areálu na Lieskovskej ceste, podľa poslankyne tu však nemajú čo robiť.

Skládka v Podunajských Biskupiciach je nelegálna, majiteľ sa vyhovára

Pohľad na prichádzajúce auto spoločnosti OLO na Lieskovskej ceste smerujúce do areálu skládky odpadov spoločnosti Vassal EKO Zdroj: SITA

Vassal EKO tvrdí, že na jeho pozemkoch nie je žiadna skládka a rozhodne nie čierna. „Kopec, o ktorom hovoríte, je tam minimálne 30 - 40 rokov. Ten pozemok nám nepatrí, je len priamo vedľa nášho. Naša firma robí na recyklačnom dvore dotriedenie a zhodnotenie,“ povedal riaditeľ spoločnosti Martin Andrejčák. Odpad sa na recyklačný dvor podľa neho nezváža „navždy“, ale len na spracovanie.

Kopec s odpadom sa zaviazala firma odstrániť, aj keď jej, ako tvrdí, nepatrí. „Na kopec sa už dlho nič nevyváža,“ uviedol riaditeľ. Spoločnosť OLO podľa jeho slov priváža do areálu recyklačného dvora, nie na kopec, predseparovaný odpad z Bratislavy, ktorý následne zhodnocuje. Vylučuje, žeby sa na kopec či do areálu vozil nebezpečný odpad.

Skládka v Podunajských Biskupiciach je nelegálna, majiteľ sa vyhovára

Zhromaždenie občanov za zatvorenie nelegálnej skládky odpadov spoločnosti Vassal EKO na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach Zdroj: SITA

Okresný úrad však v liste adresovanom mestskej časti píše, že zo zloženia odpadu na vrchu kopca je zrejmé, že ide o nový komunálny odpad navozený po roku 2008, a teda nejde o starú environmentálnu záťaž. „Skutočnosť, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, preukazujú aj satelitné snímky Google a ortofotomapy,“ uviedol úrad.

Spoločnosť OLO povedala, že všetok komunálny odpad odváža do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle, kde je odpad energeticky zhodnotený. „Spoločnosť Vassal EKO dočasne vykonáva pre spoločnosť OLO triedenie a lisovanie papiera a plastov. Na túto činnosť, ktorú Vassal EKO zabezpečuje pre OLO, má vydaný platný súhlas z Okresného úradu Bratislava,“ uviedla hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.

Skládka v Podunajských Biskupiciach je nelegálna, majiteľ sa vyhovára

Zamestnanec OLO pred areálom skládky odpadov spoločnosti Vassal EKO Zdroj: SITA

Ako tvrdí, nie je pravda, že má byť podpísaná zmluva medzi OLO a Vassal EKO týkajúca sa odoberania popolčeka. „Na nakladanie s nebezpečným druhom odpadu, ku ktorému popolček patrí, je potrebné povolenie, ktorým podľa našich informácií spoločnosť Vassal EKO nedisponuje,“ podotkla.