Predpokladaná hodnota zákazky je 17 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Víťaz súťaže bude povinný okrem najnižšej ceny za búranie ponúknuť aj recykláciu stavebného odpadu a jeho opätovné využitie.

Na rozhodnutie o búraní nemocnice na Rázsochách malo podľa ministerstva vplyv viacero faktorov, ktoré vyplynuli z prípravných trhových konzultácií aj zo statického prieskumu stavby.

„Pôvodne sme uvažovali nad využitím aspoň časti skeletu. Avšak absolútna väčšina potenciálnych partnerov pri príprave projektu novej nemocnice označila existujúcu stavbu ako nevhodnú pre budúce efektívne prevádzkovanie nemocnice,“ odôvodnil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

"Statickým prieskumom bolo na hornej stavbe existujúcej konštrukcie zaznamenané množstvo špecifických porúch a chýb, ktoré zásadným spôsobom znižujú mieru jej spoľahlivosti z hľadiska bezpečnosti, trvanlivosti a použiteľnosti," odôvodnilo ministerstvo.

Pozrite si naše zábery priamo z nedokončeného objektu na Rázsochách .

Ministerstvo predpokladá, že búracie práce začnú v treťom kvartáli tohto roka. Paralelne s tým začnú procesy projekčnej prípravy a inžinierskych činností.

V priebehu obstarávania na búracie práce MZ SR plánuje vyhlásiť aj verejnú súťaž na projekt novej nemocnice. Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách by sa mohla odštartovať v roku 2021.