Pokles tržieb na jednej strane, no pokračujúci rast platov na strane druhej dostáva slovenský priemysel pod tlak. To dokumentujú posledné čísla Štatistického úradu SR. 

Slovenský priemysel zahnaný do kúta

Zamestnanosť v priemysle poklesla

Zamestnanosť v júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 klesla vo veľkoobchode o 2,3 percenta, maloobchode o 2,1 percenta a v priemysle o 0,4 percenta.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v priemysle o 0,5 percent. Znížila sa v maloobchode o 1,9 percenta a vo veľkoobchode o 1,8 percenta.

Tržby v priemysle klesajú

Tržby v priemysle v júli klesli druhý mesiac po sebe, medziročne sa znížili o 3,6 percenta. Vývoj ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 16,2 percenta, priemyselnej výrobe o 2 percentá a rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,5 percenta a v ťažbe a dobývaní o 0,2 percenta.

Celkové tržby v priemysle za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 medziročne vzrástli o 3,6 percenta. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 14 percent, priemyselnej výrobe o 5 percent, ťažbe a dobývaní o 4 percentá a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,2 percenta.

Mzdy v priemysle však stále rastú

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v júli 2019 oproti júlu 2018 v priemysle o 2,8 percenta (1158 eur). Priemerná reálna mesačná mzda v júli 2019 sa zo všetkých odvetví znížila sa len v priemysle, a to o 0,1 percenta.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018, sa mzda zvýšila v priemysle o 5,5 percenta (1150 eur).