Slovensko dlhodobo zažíva nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Následkom starnutia obyvateľstva sa však v nasledujúcich rokoch situácia ešte zhorší a zvýši sa záťaž pre zdravotnícky systém. V populácii totiž bude väčšie množstvo ľudí, ktorí budú vyžadovať nadpriemerné množstvo starostlivosti.

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) pomocou modelov vývoja počtu lekárov a zdravotných sestier ilustruje hĺbku nedostatku pracovníkov. Podľa tohto modelu sa očakáva, že v roku 2030 bude oproti roku 2021 počet lekárov vyšší o necelých 1 600, čo znamená nárast o približne 7,9 percenta. Počet zdravotných sestier však bude nižší o približne 2 200, čo značí pokles približne o 7,1 percenta.

Slovensko však zároveň čaká nárast skupiny obyvateľov vo veku 70 rokov a viac, ktorí predstavujú najväčšiu záťaž pre zdravotnícky systém. Do roku 2030 sa oproti roku 2021 zvýši počet osôb vo veku 70 a viac rokov na jedného lekára o desať osôb, čo bude znamenať nárast približne o tretinu. Počet osôb vo veku 70 a viac rokov na jednu zdravotnú sestru stúpne o jedenásť osôb, čo je nárast o necelých 58 percent.

Potrebné systémové zmeny

Napriek nárastu počtu lekárov tak nastane situácia, kedy budú mať lekári v porovnaní so súčasnosťou viac práce, čo sa premietne do horšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Situácia podľa INESS bude ešte horšia v prípade zdravotných sestier, keďže ich počet klesne aj v absolútnych číslach.

Vzhľadom na rozsah a akútnosť problému sú na zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti podľa INESS potrebné systémové zmeny. Medzi príklady týchto opatrení patrí v prípade lekárov zjednodušenie vstupu lekárov z tretích krajín, či zvýšenie kapacity lekárskych fakúlt. V prípade sestier analytici odporúčajú upriamiť pozornosť na zvýšenie udržania sestier v systéme, keďže sa toto číslo podľa niektorých zdrojov pohybuje len na úrovni 40 percent.

Ďalšími bodmi sú zatraktívnenie samotnej profesie, a to napríklad ďalším zvýšením platov, odbremenením od administratívnej práce a úpravou kompetencií. „Nevyhnutné bude aj zavedenie nástrojov na ovplyvňovanie dopytu po zdravotnej starostlivosti. Stratégie sa môžu pohybovať od zavedenia poplatkov s cieľom predísť nadspotrebe až po emancipáciu pacientov a prenos časti starostlivosti na rodiny a komunity,“ uzavrel inštitút.

Poslanci parlamentu SR schválili sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa dočasne zníži na 10 %, a to nielen na lanovky či vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Karola Kučeru (OĽANO) k vládnej novele zákona o DPH, ktorú v utorok schválila Národná rada (NR) SR. Na snímke poslanec parlamentu SR Karol Kučera (OĽANO) počas 78. zasadnutia NR SR 6. decembra 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Zdravotnícke zákony majú za 19 rokov až 603 novelizácií, upozorňuje INESS