Slovenská informačná služba (SIS) vlani odstúpila viaceré informácie o problémoch dostavby strategického projektu v oblasti jadrovej energie, ale aj podozrivých aktivitách štátnych funkcionárov.

Upozornila tiež na prípady nehospodárneho nakladania s verejnými financiami predstaviteľmi miestnych samospráv a pripravovaný predražený obchod so zdravotníckym materiálom. Vyplýva to zo Správy o činnosti SIS za rok 2020.

Pretrvávajúce problémy pri budovaných blokoch

Pri projekte týkajúcom sa jadrovej energie SIS informovala o pretrvávajúcich problémoch pri odstraňovaní technických a bezpečnostných nedostatkov budovaných blokov a ďalších posunoch termínov ich dostavby.


pôvodný súbor:0061 Mochovce elektraren.jpg
Neprehliadnite

Slovensko môže byť energeticky sebestačnou krajinou s nulovými emisiami

„Poukázala aj na finančné problémy spoločnosti zodpovednej za dostavbu, ktorá s financujúcimi bankami dohodla na financovanie dostavby projektu také podmienky predĺženia splatnosti úverov, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k strate výrobných závodov v prospech veriteľov alebo k platobnej neschopnosti a následnému konkurzu spoločnosti," konštatuje správa.

Nehospodárne nakladanie s verejnými financiami

Zaznamenané aktivity niektorých funkcionárov štátnej správy podľa SIS viedli k podozreniam, že dochádza k porušovaniu ich povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s účelovou spoluprácou s finančnou skupinou, ako aj v rámci ovplyvňovania procesov riadenia v štátnej zdravotnej poisťovni.

40. rokovanie vlády SR
Neprehliadnite

Matovičovi hra nevyšla. VšZP musel zachrániť na poslednú chvíľu

„Získané boli aj informácie poukazujúce na prípady nehospodárneho nakladania s verejnými financiami predstaviteľmi niektorých miestnych samospráv, ktorí z titulu svojej funkcie s cieľom vlastného obohatenia alebo zaistenia nenáležitých výhod pre spriaznené osoby účelovo schvaľovali zvyšovanie cien niektorých zákaziek," približuje v správe SIS.

Oznamovatelia korupcie by mali dostať väčšiu ochranu.
Neprehliadnite

Slovensko si pohoršilo v rebríčku korupcie. Pomôcť by mohli oznamovatelia nekalých praktík