Ružomberský úsek diaľnice D1 má stavať Váhostav-SK spolu s partnermi. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pridelila veľkú štátnu zákazku konzorciu firiem, ktoré dali v poradí až štvrtú najlacnejšiu ponuku. Váhostav-SK patrí do majetku Juraja Širokého, ktorý je dlhodobo považovaný za osobu blízku Smeru-SD. V súčasnosti realizuje dve ďalšie veľké diaľničné zákazky, ktoré však získal za predchádzajúcej vlády.

Pridelenie zákazky na úsek Hubová - Ivachnová potvrdila eTRENDU samotná spoločnosť: ,,Akceptačný list NDS naša spoločnosť dostala 1. februára. Nami navrhnutá zmluvná cena je 227,264 milióna eur bez DPH,“ potvrdil Váhostav-SK.

Podľa informácií eTRENDU troch lacnejších uchádzačov zo súťaže komisia vylúčila. Štátna diaľničná firma podľa zdrojov eTRENDU znova využila vylučovanie na základe neobvykle nízkej ceny. ,,Oznámenia z NDS o vylúčení našej ponuky zo súťaže sme už dostali, pripravujeme žiadosť o nápravu. Dôvody vylúčenia nekomentujeme z dôvodu ešte neukončeného procesu verejného obstarávania,“ uviedol pre eTREND Pavol Peško, šéf komunikácie spoločnosti Inžinierske stavby Košice. Ak diaľničiari žiadosti nevyhovejú, môžu sa Inžinierske stavby obrátiť s námietkou znova na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Za Kurimany ručil aj Váhostav-SK

Štátnu spoločnosť spravujúcu diaľnice neodradila ani skutočnosť, že Váhostav-SK je hlavný dodávateľ stavby úseku, kde sa na jeseň minulého roka udiala tragédia. Počas betonáže pri spišskej obci Kurimany spadla podpera mostu a zomreli štyria ľudia. Váhostav-SK sa bránil tým, že za mosty v časti, kde spadla konštrukcia, bola zodpovedná partnerská spoločnosť Bögl a Krýsl. Podľa zmluvy s NDS však nie je úsek podelený na časti, ktoré by mali pridelené jednotliví členom konzorcia. Za celú 15-kilometrovú diaľnicu zodpovedajú obaja členovia konzorcia nerozdielne. Bögl a Krýsl zasa viní menšie firmy poddodávateľov, ktorých si na betonáž a postavenie podpery objednala.

Pätnásť mesiacov trvajúci tender na výstavbu vyše 15-kilometrového úseku diaľnice na Liptove patrí medzi najdlhšie trvajúce súťaže. Súperenie firiem a podávanie námietok ukončil ÚVO hĺbkovou kontrolou a rozhodnutím, aby NDS znovu vyhodnotila ponuky všetkých uchádzačov.

NDS vyhlásila tender na výstavbu D1 Hubová - Ivachnová v októbri 2011. Prišlo sedem ponúk, najlacnejšia od združenia vedeného spoločnosťou Hant BA DS s ponukou postaviť diaľnicu za 207,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ponuka od Váhostavu-SK s partnerskými firmami bola o 20 miliónov eur drahšia. Všetky ponuky boli na úrovni 45 až 55 percent zo štátom predpokladanej ceny 465,7 milióna eur.

V prvom kole NDS vylúčila štyroch uchádzačov, najlacnejšiu ponuku a potom ďalšie tri ponuky umiestnené nižšie s menej výhodnými ponukami v rebríčku cenových ponúk. Následne chceli diaľničiari uzavrieť zmluvu s druhým v poradí, so skupinou Inžinierske stavby Košice a TuCon Žilina, ktorá sľubovala realizáciu za 215,4 milióna eur. Uzatvoreniu zmluvy však zabránila hĺbková kontrola UVO, ktorú si po nástupe vlády Roberta Fica objednala samotná NDS ako reakciu na množstvo námietok od neúspešných firiem.

Minister dopravy Ján Počiatek niekoľkokrát deklaroval, že stavba sa má začať v tomto roku. Výstavba však bude trvať až 42 mesiacov, pretože súčasťou diela je aj dvojkilometrový tunel Čebrať. Tlak na rozbeh stavby, ktorá má byť platená z peňazí Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava ustal po tom, čo sa prijalo rozhodnutie o žiadaní o výnimku a rozdelení stavby do dvoch programovacích období. Ak by mala byť stavba celá zaplatená z prebiehajúceho rozpočtu eurofondov, musela by byť postavená do konca roka 2015, čo nie je technicky zvládnuteľné. Európska komisia predbežne rozdelenie financovania výstavby na dve fázy schválila, definitívne slovo povie až počas riešenia oficiálnej žiadosti SR v roku 2015.

Širokého Váhostav má ďalšiu diaľnicu. Troch lacnejších vylúčili

Zdroj: SITA / Michal Burza

Podpredseda predstavenstva Váhostavu-SK Juraj Široký

Ponuky na diaľnicu Hubová - Ivachnová

združenie

ponúknutá cena bez DPH

HANT BA DS+ INC (Taliansko)

207,5 mil. €

Inžinierske stavby Košice + TuCon Žilina

215,4 mil. €

Dúha Prešov+ Impregilo (Taliansko)

224,9 mil. €

Združenie Čebrať (Váhostav – SK Žilina + OHL ŽS)

227,26 mil. €

Skupina Skanska

234,7 mil. €

Doprastav + Strabag

237,6 mil. €

Eurovia + Stavby mostov Slovakia Banská Bystrica + Hochtief CZ

273,74 mil. €

PRAMEŇ: uchádzajúce sa firmy

Ilustračné foto - SITA / Michal Burza