Preventívny servis od REDOX s.r.o., je vytvorený s ohľadom na zistenie možných závad už na ich počiatku, predĺženie životnosti nadstavby, skrátenie doby prestojov a zachovanie hodnoty vozidla.  O výhodách preventívneho servisu a skúsenostiach zákazníkov, sme sa rozprávali s Ľubomírom Jablonským, riaditeľom servisu v REDOX s.r.o.

Servis ktorý odstraňuje poruchy skôr ako vzniknú, predlžuje životnosť komunálnej techniky a šetrí peniaze

V čom spočívajú základné výhody preventívneho servisného paušálu od REDOXu ?

V prvom rade, štandardný servis odstraňuje poruchy až keď sa niečo pokazí. Preventívny servis znamená, že naši mechanici priamo u klienta proaktívne preventívnymi prehliadkami zisťujú možné poruchy už na ich počiatku. Snažíme sa nájsť príčinu už na počiatku, a preventívne predísť drahým opravám. Napríklad vodičom ľahko prehliadnuteľné drobné mikrotrhliny plášťa nadstavby smetiarskeho auta, mechanici opravia v nákladoch desiatok eur, pričom oprava prasknutého celého plášťa nadstavby stojí viac ako 6000 eur. Pri vážnych poškodeniach plášťa je nutné vymeniť celé telo nadstavby v cene viac ako 30 000 eur. Úspory sú v jasným argumentom v prospech servisných paušálov. Vo väčšine prípadov vodiči vozidiel na zvoz odpadu, nie sú schopní odborne a včas identifikovať jednotlivé závady na svojom vozidle, v porovnaní s vyškolenými servisnými mechanikmi.

Servis ktorý odstraňuje poruchy skôr ako vzniknú, predlžuje životnosť komunálnej techniky a šetrí peniaze

Starajú sa vodiči smetiarskych vozidiel o pridelené vozidlo, alebo dodržujú predpísanú údržbu nadstavby ?
Považujeme za dôležité aby vodiči dodržiavali dennú a týždennú výrobcom predpísanú údržbu nadstavby, čo nie je vždy pravidlom. V prípade dvojsmenných prevádzok je takmer nemožné realizovať akúkoľvek údržbu smetiarskeho auta. V servisných manuáloch nadstavby sú vyšpecifikované kontroly na dennej, týždennej a mesačnej báze. V posledných dvoch rokoch je aj v komunálnej sfére absolútny nedostatok vodičov, takže dochádza k ich veľkej fluktuácii. Na mnohých vozidlách sa menia vodiči každých 6 mesiacov. Smetiarske auto väčšina z nich považuje za prestupnú stanicu smerom k diaľkovej kamiónovej doprave, rovnakým spôsobom sa správajú aj k vozidlu. V takýchto podmienkach je nemožné očakávať od obsluhy vozidla aspoň základnú starostlivosť o zverené vozidlo.

Môžete odhadnúť výšku úsporu na jedno vozidlo pri preventívnom servisnom paušále ?

Pri cenovom porovnaní servisných paušálov (preventívny servis) a štandardného servisu nám vychádza úspora pre klienta minimálne 12 000,-eur na jedno vozidlo na zvoz odpadu. Úspora sa prejaví vo výkupnej cene vozidla po skončení servisnej zmluvy. Naša výkupná cena takéhoto vozidla môže byť až 45 000,-eur po sedemročnej prevádzke, takúto cenu garantujeme pre OLO a.s. Keďže v REDOX-e sme sa o nadstavbu vozidiel na zvoz odpadu celý čas starali, vieme čo vykupujeme. Tento systém je mimoriadne efektívny, ale rovnako aj transparentný.

Servis ktorý odstraňuje poruchy skôr ako vzniknú, predlžuje životnosť komunálnej techniky a šetrí peniaze

Ďalšia výrazná úspora je v minimálnych prestojoch vozidla. Pri servisných paušáloch, preventívnom servise je priemerný ročný prestoj nadstavby cca 4dni, pri štandardnom servise cca 12dní. Denný prenájom náhradného vozidla je 200,-eur,čo pri siedmych rokoch prevádzky predstavuje náklad naviac viac ako 11 000,-eur. Takže na konci dňa máte kumulovanú úsporu cca 23 000,-eur na jedno vozidlo. Môžeme povedať že financovanie komunálnej techniky prostredníctvom servisných zmlúv so zameraním na preventívny servis, predstavuje efektívny a transparentný spôsob obstarávania, pre súkromný ako aj verejný sektor.

Spomenuli ste garantovanú výkupnú cenu 45,000 eur pre Bratislavskú mestskú spoločnosť OLO a.s., to znamená že po ukončení sedemročnej prevádzky odkúpite vozidlo za takúto sumu ?

Áno, prirodzene. Úspora sa prejaví po skončení servisnej zmluvy. Nakoľko sme sa o vozidlo sedem rokov pravidelne starali, vieme presne čo vykupujeme. Navyše v Bratislave dostávajú smetiarske autá poriadne „zabrať“. Na podvozok, rôzne mechanické a hydraulické časti vozidla tu číhajú mnohé nástrahy ako výmole, železničné trate, nespevnené cesty, terén ktorým prechádza smetiarske auto každý deň je veľmi rôznorodý . Denne boli v OLO od nás bežne dvaja mechanici, ktorí sa o tieto vozidlá starali.  Starali sme sa takto o 36 vozidiel, z toho o 26 s technológiou rotopress a 10 s technológiou linearpress.

Servis ktorý odstraňuje poruchy skôr ako vzniknú, predlžuje životnosť komunálnej techniky a šetrí peniaze

Môže nevhodný odpad poškodiť smetiarske vozidlo?

Bohužiaľ aj aj v roku 2019 obyvatelia stále vhadzujú do nádob odpad, ktorý tam nepatrí - železo, betón alebo staré obkladačky. V Bratislave sa to stáva pomerne často. Tento odpad bohužiaľ deštruktívne poškodzuje nadstavby s lineárnym lisovaním odpadu tak, že najnamáhanejšia časť nadstavby-lisovacia doska pri kontakte s betónom sa vyosí zo svojej dráhy. Pri preventívnom servise zistíte včas už 0,5cm posun vodiacich dráh nadstavby, bežne pri údržbe to vodič zistí až pri 7-8cm posune alebo si to nevšimne vôbec. Aká je cena odstránenia závady? V prvom prípade je to práca na 4 hodiny, v druhom prípade je nutná demontáž hydrauliky, oboch dosiek a elektroinštalácie v rozsahu minimálne 120 hodín. Pri cene práce cca 30eur/1h, je rozdiel viac ako 3400,-eur plus cena materiálu minimálne 4000,-eur. Celkový rozdiel viac ako 7000,-eur už stojí za úvahu.

REDOX, s.r.o. Lučenec je najväčším slovenským dodávateľom komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom, pričom hlavný dôraz spoločnosť venuje komplexným dodávkam techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov.