„Budovanie spôsobilostí Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je pre NBÚ najvyššou prioritou,“ uviedol riaditeľ NBÚ Roman Konečný.

NCKB bude podľa neho nielen rozvíjanie spôsobilostí pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov na celonárodnej úrovni, ale aj rozšírenie a zdieľanie vedomostí a skúseností v tejto oblasti a aktívna spolupráca s verejnosťou, profesijnými organizáciami a akademickým sektorom.

Centrum zabezpečuje služby spojené s riadením bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi týchto systémov. Tiež vykonáva analytické činnosti a výskum, venuje sa rozširovaniu bezpečnostného povedomia a vzdelávaniu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Nový útvar podľa predstaviteľov NBÚ umožní vytvorenie, riadenie a podporu kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti, napríklad výučby, vzdelávania, tréningov ale aj výskumu. Taktiež pokryje aj oblasti kritickej infraštruktúry a základných služieb.

NCKB SK-CERT sa zameria aj na zintenzívnenie už v súčasnosti dobrej spolupráce v týchto oblastiach najmä s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Slovenskou informačnou službou a Vojenským spravodajstvom.