Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) robí opatrenia, aby zabránila kritickým situáciám v európskej energetickej sústave. Uviedla to Adriana Komorníková, referentka vonkajších vzťahov SEPS, v súvislosti so simuláciou udalostí z 8. januára 2021 vedúcich k rozpadu prepojeného európskeho systému.

„Všetci prevádzkovatelia prenosových sústav, aj SEPS, robia všetko pre to, aby takáto situácia nenastala. Keď však porucha nastane, ide o deje prebiehajúce vo veľmi krátkom čase, preto vykonať opatrenie až v momente udalosti nie je možné. Na jej zvládnutie treba mať vopred pripravené účinné nástroje, ktoré musia správne reagovať na parametre monitorované priebežne v reálnom čase," spresnila.

energetika
Neprehliadnite

Slovensko rozšírilo elektrickú diaľnicu. Nové elektrárne už nebudú strašiakom

Okrem pravidelnej kontroly dobrého stavu ochranných technológií musia podľa Komorníkovej byť pripravení aj pracovníci. SEPS preto pravidelne vykonáva skúšky a nácvik opatrení na zabránenie kritickým situáciám a testy obnovy elektrizačnej sústavy po blackoute. Podčiarkla, že slovenská prenosová sústava je súčasťou prepojeného celoeurópskeho systému, v ktorom sa javy prenášajú veľmi rýchlo z jednej prenosovej sústavy do ostatných, a to bez ohľadu na to, či existuje medzi prenosovými sústavami priame prepojenie alebo nie.

Poznamenala, že spolu s využívaním výhod prepojenej európskej sústavy Slovensko znáša aj riziká zavlečenia problému zo zahraničia na naše územie. Dodala, že začiatkom tohto roka, 8. januára, došlo k situácii, ktorá podrobila vážnej skúške bezpečnostné systémy kontinentálnej Európy. V dôsledku výrazného pádu frekvencie na juhu Európy prišlo k rozpadu prepojenej európskej sústavy a v procese nápravy sa opäť potvrdilo, aká je dôležitá úzko koordinovaná medzinárodná spolupráca.