Štátna Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) znížila v prvom polroku prevádzkové náklady na 60,4 milióna eur, čo je oproti rovnakému obdobiu 2021 pokles o 18 percent. Celkové náklady spoločnosti však vzrástli o 12 percent na 164,9 milióna eur.

SEPS medziročne zvýšila o 16 percent na 15,5 milióna eur aj investície. V pondelok o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Sandra Čičová Kotzigová.

Celkový polročný výsledok neuviedli

SEPS sa pri tvorbe rozpočtu na tento rok zamerala okrem iného aj na aj znižovanie čerpania prevádzkových nákladov. V tejto súvislosti spoločnosť vlani uskutočnila organizačné zmeny, upravila prístup k obstarávaniu tovarov a služieb či obmedzila aktivity, ktoré nie sú na chod spoločnosti nevyhnutné.

„Na úrovni prevádzkových nákladov šetríme hlavne tam, kde otvorená a transparentná súťaž prináša skutočné súťaženie medzi dodávateľmi a spoločnosti reálnu hodnotu za vynaložené peniaze,“ uviedol generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun. Celkový polročný hospodársky výsledok však spoločnosť neuviedla.

Investície najmä na výkup pozemkov

Investície sa týkali najmä výkupu pozemkov pre budúce stavby zvyšujúce energetické kapacity a bezpečnosť sústavy. Pri prenose elektriny prišlo k poklesu tarify účtovanej občanom a firmám oproti roku 2021 o 3,82 percenta, tarifa za rezervovanú kapacitu sa znížila o 3,72 percenta a tarifa za systémové služby poklesla o 0,17 percenta.

Naopak, tarifa za straty pri prenose elektriny sa zvýšila o 80,76 percenta, no reálna cena na trhu v 1. polroku je podľa spoločnosti vyššia oproti cene premietnutej do taríf na rok 2021 o 177,69 percenta.

Vyšší záujem o cezhraničné prenosové kapacity

„Rastúce ceny elektriny na trhu a rozdiely v cenách medzi jednotlivými regiónmi Európy spôsobili, že záujem o cezhraničné prenosové kapacity je v tomto roku výrazne vyšší ako v minulosti. To malo v prvom polroku priamy vplyv na nárast neregulovaných výnosov v SEPS spojených s krátkodobými aukciami na cezhraničných profiloch,“ priblížil štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek.

Dobrá správa podľa neho je, že tieto prostriedky budú použité na financovanie budúcich investícií do infraštruktúry SEPS, ale aj na realizáciu opatrení súvisiacich s dekarbonizáciou i nových energeticky náročných investícií prichádzajúcich na Slovensko.

Ďalšie dôležité správy

Energy crisis in Germany
Neprehliadnite

Stratégia pre riešenie energetickej krízy: fosílne energie bude ešte nejaký čas nepostrádateľné