Voda za koľko

Minulý štvrtok (16. februára) začala platiť nová vyhláška regulačného úradu (21/2017 Z.z. ), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Touto vyhláškou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zrušil toľko kritizovanú dvojzložkovú cenu vody (variabilná zložka podľa spotreby vody a fixná podľa priemeru vodovodnej rúry). Nemohol tak urobiť spätne, ako hovoril premiér.

Vodárenské spoločnosti neinformujú odberateľov, akú cenu vodného a stočného budú platiť v roku 2017. Výnimkou je Turčianska vodárenská spoločnosť, ktorá upozorňuje, že cenové výmery podľa starej vyhlášky  (225/2017 Z.z.) by mali platiť až do vydania nových cenových výmerov podľa novej vyhlášky.

Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) tiež oznámila spotrebiteľom, že od 1. marca sa na základe rozhodnutia regulačného úradu mení dvojzložková cena na jednozložkovú s tým, že jednozložková cena bude stanovená na výšku platnú v roku 2016.

„To znamená, že za január a február 2017 bude TAVOS ešte fakturovať podľa platných dvojzložkových cien. Posledné riadne vystavené faktúry (netýka sa to opravných) s dvojzložkovou cenou možno očakávať v druhej polovici marca,“ informoval podnik, ktorý zásobuje pitnou vodou okolo sto obcí v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec.

Fixná zložka ceny sa za jedno odberné miesto na faktúre vystavuje zvlášť za vodné a zvlášť za stočné.

Regulačný úrad sme oslovili s otázkou, či vodárenské podniky postupujú správne.

„Áno, je to v poriadku. Vyhláška platí od 16. februára 2017,“ odpovedal hovorca úradu Radoslav Igaz.

Pri plyne sa menil len cenový výmer

Iba okrajovo zatiaľ regulačný úrad riešil cenovú reguláciu plynu. Regulačný úrad nezmenil vyhlášku, ale len cenové rozhodnutie pre SPP Distribúcia. Zmeny nastali len pri prvých šiestich tarifných skupinách. V bývalej tarifnej skupine D3 (domácnosti, kde sa varí a kúri plynom) však v tomto roku zaplatia za plyn o dosť viac ako vlani.

Poslanec za SaS Karol Galek v parlamente upozornil aj na ďalšiu súvislosť. Problémy môžu mať veľkí alebo stredne veľkí odberatelia, ako sú bytové domy, školy, nemocnice, verejné haly.

„Napríklad budú stále podliehať nejakým pokutám za prekročenie denného odberu,“ povedal K. Galek. Ilustroval to na konkrétnom príklade jednej školy zo západného Slovenska. Prišla jej pokuta za prekročenie denného limitu spotreby kvôli tomu, že musela viac kúriť kvôli chladnému januáru.

Škola prekročila počas dvoch dní rezervovanú kapacitu o 30 percent. Konkrétne išlo o 300 kubíkov plynu denne. No a výsledkom tohto celého bola pokuta vo výške 9 546 eur za 600 kubíkov odobratých navyše. K. Galek pripomenul, že v tejto škole zrejme najbližšie dva mesiace nebudú mať za čo kúriť.

Elektrina ešte potrápi

Nová vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike (č. 18/2017) začala platiť 10. februára. ÚRSO začal 14. februára cenové konania.

Návrat k cenovým rozhodnutiam z minulého regulačného obdobia, ale aj podpis už bývalého šéfa ÚRSO Jozefa Holjenčíka môžu skrývať ďalšie problémy.

Čo vlastne hovorí táto vyhláška?

Podľa nej cenové rozhodnutia, ktoré boli vydané na rok 2016, majú ostať v platnosti až dovtedy, kým ÚRSO nevydá nové.

Podľa § 46 ods. 2 (prechodné ustanovenia) „do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 2017 platí cena schválená v rozhodnutí na roky 2014 až 2016 a rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená."

Prvých 40 dní tohto roka však platili ustanovenia starej vyhlášky č. 260/2016. A nová vyhláška to zmeniť nemôže. Úrad takto nemôže retroaktívne zmeniť to, čo tu v elektrine platí od 1. januára.  Podľa zákona by teda ľudia za dva prvé mesiace tohoto roka mali platiť podľa cenových rozhodnutí platných od 1. januára.

„Od januára do konca februára 2017 budú pre regulované subjekty platiť ceny, ktoré majú schválené v cenových rozhodnutiach na rok 2017. V prípade spoločností SSE-D a SPP-D, ktorým bolo dňa 25. januára zmenené cenové rozhodnutie v niektorých častiach, platia ceny schválené prvým cenovým rozhodnutím spolu s jeho zmenou zo dňa 25. januára od 1. januára,“ vysvetľuje stanovisko úradu R. Igaz.

Prechodné ustanovenia podľa regulačného uvedené v § 46 ods. 2 novej vyhlášky sa vzťahujú na situácie, kedy regulovaný subjekt z rôznych dôvodov nemá vôbec vydané cenové rozhodnutie na rok 2017.

„Zákon totiž stanovuje lehoty, v ktorých má regulovaný subjekt podať cenový návrh, ale správne konanie sa môže z rôznych objektívnych dôvodov predĺžiť a spôsobiť, že regulovaný subjekt ani v tomto čase nemá vydané cenové rozhodnutie na rok 2017. Pre tieto prípady § 46 ods. 2 stanovuje možnosť uplatňovať ceny schválenej na roky 2014 až 2016, aby regulované subjekty neostali bez možnosti uplatnenia si ceny za obdobie, kým nebudú mať schválenú cenu podľa novej vyhlášky,“ dodal ÚRSO.

Čo prinesie nová vyhláška ľuďom?

Niekomu vznikne preplatok. Dostane sa k nemu však asi až v ročnom zúčtovaní. Sú však ľudia, ktorí, naopak, v januári dostali nižšiu zálohu, ako mali v roku 2016. Títo sa budú musieť vyrovnať s nedoplatkom.

Z novej vyhlášky sa môžu tešiť dodávatelia elektriny dovtedy, kým regulačný úrad neschváli nové cenové rozhodnutia. Cena elektriny medziročne klesla, do cenových rozhodnutí však pre nich bude platiť vyššia cena elektriny, ktorá platila vlani.  

Ľudia budú musieť pravdepodobne zaplatiť ešte aj všetky náklady s týmto chaosom. Dodávatelia budú prerábať faktúry, na strednom Slovensku až trikrát. Menším dodávateľom sa môžu náklady takto zdvihnúť o desaťtisíce eur, veľkých to bude stáť oveľa viac. Aj tieto dodatočné náklady si budú môcť potom dodávatelia uplatniť v rámci cenovej regulácie na budúci rok.

Na ďalší problém vyhlášky upozorňujú právnici. Pod vyhlášku vydanou 8. februára je podpísaný Jozef Holjenčík. Vtedy bola aj odoslaná do Zbierky zákonov, ale pritom abdikačný list J. Holjenčík doručil prezidentovi 7. februára. Hovorí sa v ňom, že Jozef Holjenčík prestáva byť vo svojej funkcii od nasledujúceho dňa, od 8. februára.

Poslanec Smeru-SD, exminister hospodárstva Ľubomír Jahnátek v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 zdôraznil, že vyššie ceny navrhované úradom mohli byť dokonca nezákonné, keďže cenové konanie bolo dokončené podľa iného predpisu, ako sa začalo. 

Sen Roberta Fica o štvorpercentnom poklese cien elektriny sa rozplynul

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík Zdroj: SITA

„Bol teda porušený právny poriadok, ale to už musia posúdiť právnici. Občanom sa vrátia ceny do roku 2016, ale J. Holjenčík môže mať problémy z toho, že tento postup takto zbabral," pripustil Ľ. Jahnátek.

Pochybné aj cenové rozhodnutia

Daňoví odborníci zase spochybňujú samotné cenové rozhodnutia v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve aj vodárenstve. Regulačnými odpismi, ktoré J. Holjenčík zaviedol, súčasne porušil zákon o účtovníctve i zákon o dani z príjmov.

Na základe týchto zmien v odpisoch sa prehodnocoval majetok distribučných firiem. Nové regulačné odpisy niektorých zariadení sa tak mohli opätovne objaviť v nákladoch distribučných spoločností, aj keď už bol majetok odpísaný v predchádzajúcich obdobiach.

Odpísaný majetok, ktorý už bol zahrnutý do ceny, teda už odpísaný, nemožno po novom ohodnotení v znaleckom posudku druhýkrát odpisovať. Poukázalo na to aj ministerstvo financií, keď pripomienkovalo cenové výmery.