Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra schodok vo výške 2,614 miliardy eur, čo je oproti októbru zvýšenie deficitu o 881 miliónov eur. Medziročne sa však hospodárenie štátneho rozpočtu zlepšilo o 2,603 miliardy eur, informovalo Ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2,271 miliardy eur alebo o 15,7 percenta. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 331,6 milióna eur alebo o 1,7 percenta.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 2,025 miliardy eur, keď MF zaznamenalo pozitívny vývoj takmer pri všetkých daniach. Výber dane z pridanej hodnoty sa zvýšil o 942,4 milióna eur, daň z príjmov právnických osôb o 907,4 milióna eur a spotrebné dane vzrástli o 146,8 milióna eur.

Daň vyberaná zrážkou sa zvýšila o 23 miliónov eur, dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vzrástli o 19,9 milióna eur, iné dane na tovary a služby o deväť miliónov eur a dane z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií sa medziročne zvýšili o 9,6 milióna eur. Naopak, pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 32,9 milióna eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR dosiahli 21,3 milióna eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 48,6 milióna eur, a príjmy z dividend medziročne klesli o 116,3 milióna eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 292,6 milióna eur alebo o 38,7 percenta.

„Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 48,8 milióna eur a iných nedaňových príjmov vo výške 240,5 milióna eur," priblížil rezort financií. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri úrokových príjmoch vo výške dvoch miliónov eur a pri príjmoch z prenájmu vo výške 1,6 milióna eur. Kapitálové príjmy medziročne klesli o 300-tisíc eur.

Výrazne medziročne vzrástli výdavky na obsluhu štátneho dlhu, a to o 418,5 milióna eur alebo o 68,5 percenta. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 140,5 milióna eur, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 56,4 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 39,1 milióna eur a pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 646,5 milióna eur (-86,2 percenta). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 374,2 milióna eur.

Ďalšie dôležité správy

KK11 Madrid - Výsadkár nesie španielsku vlajku počas vojenskej prehliadky pri príležitosti štátneho sviatku Dňa španielskej jednoty (Dia de la Hispanidad) v Madride 12. októbra 2021. Španielsko slávi štátny sviatok, ktorý je oslavou výročia objavenia Nového sveta moreplavcom Krištofom Kolumbom a súčasne aj dňom španielskych ozbrojených síl. FOTO TASR/AP  

A paratrooper carries a Spanish flag during a military parade to celebrate a holiday known as 'Dia de la Hispanidad' or Hispanic Day in Madri
Neprehliadnite

Obchodný schodok Španielska sa zvýšil štvornásobne pre rastúce ceny energií