VELUX a Schneider Electric sa dohodli na rozšírenom partnerstve, ktoré skupine VELUX umožní dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2030 a urýchli plán celoživotnej uhlíkovej neutrality (Lifetime Carbon Neutral). V súlade s novou dohodou vytvorí Schneider Electric globálny program s akčnými plánmi na dosiahnutie uhlíkovej neutrality pre každý výrobný závod skupiny VELUX s cieľom úspešne znížiť spotrebu energie a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov.

Rozšírené partnerstvo posilní ambície skupiny VELUX dosiahnuť 100 %-nú uhlíkovú neutralitu už do roku 2030 (ciele 1 a 2), desaťročia pred splnením ďalších cieľov, a celoživotnú uhlíkovú neutralitu do osláv 100. výročia vzniku, v roku 2041. Tento priekopnícky záväzok znamená, že sa skupina VELUX zaviazala eliminovať historickú uhlíkovú stopu od svojho založenia, znížiť budúce emisie CO2 v súlade s prevládajúcou vedeckou mienkou o klíme aj nad rámec scenára otepľovania o 1,5°C podľa Parížskej dohody a uzavrieť partnerstvo s Fondom na ochranu prírody (WWF) v oblasti projektov na záchranu lesov na celom svete. Skupina VELUX ďalej pracuje na znížení uhlíkových emisií naprieč svojím hodnotovým reťazcom (cieľ 3) o polovicu do roku 2030.

Ilustračné foto
Zdroj: Velux & SE
Ilustračné foto

Trojročné partnerstvo sa vzťahuje na všetky výrobné závody spoločnosti VELUX. Spoločnosť Schneider Electric, ocenená vo februári 2021 v rebríčku Corporate Knights Global 100 Index ako najviac energeticky udržateľná firma, vytvorí globálny dekarbonizačný program, ktorý bude obsahovať nasledujúce kroky:

• Energetické zhodnotenie všetkých výrobných prevádzok skupiny VELUX, ktoré povedie k vytvoreniu a zavedeniu akčných plánov pre dosiahnutie nulových emisií CO2.
• Podpora programu skupiny VELUX o energetickej výnimočnosti v súlade s ISO50001, ktorý je zameraný na zlepšovanie energetickej účinnosti, rozširovanie udržateľného vykurovania a získavanie elektriny z obnoviteľných zdrojov v snahe ukončiť využívanie fosílnych palív.
• Zavedenie globálneho monitorovacieho systému EcoStruxure™ Resource Advisor od spoločnosti Schneider Electric na meranie a analýzu spotreby energií.

Spoločnosť VELUX spustí pilotnú realizáciu plánov v dvoch energeticky najnáročnejších závodoch, ktoré predstavujú približne 25 % celkovej spotreby energie vo výrobe spoločnosti VELUX: JTJ Sonneborn Industrie GmbH v Nemecku a NM Polska Sp. z o.o. v Poľsku. Významné investície nasmerované do týchto závodov majú za cieľ prejsť na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov, a to nainštalovaním tepelných čerpadiel poháňaných zelenou elektrinou a využívaním drevného odpadu z certifikovaných lesov (FSC/PEFC), ktorý vznikol priamo na mieste. VELUX tiež investuje do solárnych článkov a bude naďalej zvyšovať energetickú efektívnosť závodov optimalizáciou dodávateľských systémov, výrobných procesov a energetickým manažmentom.