„V dlhodobom horizonte sú dôsledky nízkych či dokonca záporných úrokových sadzieb škodlivé, napríklad pre zaopatrenie na starobu,“ poznamenal minister. Jedinou možnosťou, ako začať odklon od uvoľnenej menovej politiky, sú podľa neho štrukturálne reformy a zvyšovanie investícií.

W. Schäuble už skôr upozorňoval na riziká spojené s nízkymi úrokovými sadzbami ECB. Napríklad v júni vyhlásil, že nízke úrokové sadzby by sa mali používať len na obmedzenú dobu.

ECB v ostatných rokoch dôrazne uvoľňuje menovú politiku, aby podporila hospodársky rast a infláciu. Tento rok v marci znížila základnú úrokovú sadzbu na nulu z predchádzajúcich 0,05 percenta, depozitnú sadzbu potom zrazila hlbšie do záporného pásma na mínus 0,4 percenta.