Islamský zákonný zástupca

Organizácia Human Right Watch v komplexnej správe o dianí vo svete informovala, že saudskoarabské ženy musia počas celého života čeliť rôznym obmedzeniam, ktoré sú vytvárané mužmi.

V regióne je zavedený inštitút takzvaného islamského zákonného zástupcu (Walli). Ide o mužského opatrovníka, ktorý má za úlohu dohliadať nad určitými životnými situáciami ženy. Mužský opatrovník kontroluje napríklad vyjednávanie manželského zväzku či rozvodu, cestovanie, vzdelávanie, zamestnanie či otvorenie bankového účtu ženy. Takýmto špeciálnym druhom opatrovníka sa môže stať napríklad otec, brat alebo strýko ženy či iný mužský člen rodiny.

V roku 2012 bolo v krajine zavedené zásadné reštriktívne opatrenie, ktoré sa týka práve kontroly nad cestovaním žien. Na základe novej politiky sa v Saudskej Arábii začalo s používaním komunikačného systému, vďaka ktorému dostane zákonný zástupca ženy, ktorá opúšťa krajinu, textovú správu. V tejto správe je zástupca informovaný o tom, že jeho zverenkyňa sa chystá z krajiny vycestovať a to aj v prípade, ak je v prítomnosti iného opatrovníka. Napríklad manžela.

Zmeny sa nebudú týkať všetkých kontrolných opatrení

Zmiernenie reštriktívnych opatrení sa má týkať iba oblasti cestovania. Ostatné kontrolné mechanizmy, týkajúce sa najmä manželstva, rozvodu či vzdelávania, budú aj naďalej pod kontrolou mužských zákonných zástupcov.

Tlak na zavedenie týchto zmien do praxe prišiel po tom, ako viacero mladých žien z krajiny utieklo a žiadalo o azyl v zahraničí. Tieto ženy sa mali sťažovať na represívne opatrenia a zákony uplatňované v Saudskej Arábii, ktoré ich držali pod prísnou kontrolou ich mužských príbuzných.

Pokrokový saudský princ

Saudský korunný princ Mohammad bin Salman sa pokúša o postupnú modernizáciu svojej krajiny. Tento cieľ chce dosiahnuť aj pomocou pozvoľnej emancipácie saudskoarabských žien. V priebehu minulého roka sa korunnému princovi podarilo presadiť viacero zásadných praktických zmien v tejto oblasti.

M. bin Salman napríklad zrušil zákaz šoférovania, ktorý pre ženy v krajine platil dlhé desaťročia. Ďalšie zásadné opatrenie, ktoré korunný princ zaviedol, spočíva v obmedzení právomocí náboženskej polície, ktorá ženy často zatýkala kvôli spôsobu ich obliekania.

Oveľa konzervatívnejšie saudský korunný princ reagoval pri otázke potenciálnych zmien v oblasti zákonných zástupcov, ktorí na ženy dohliadajú. Odpoveď na tento problém chce princ ponechať v rukách náboženských učencov.

Saudská Arábia sa tak v oblasti ženských práv nachádza niekde na pol ceste medzi veľmi pomalou modernizáciou a ortodoxnými náboženskými prístupmi. Napriek tomu, že sa politika saudského korunného princa môže zdať v niektorých oblastiach relatívne liberálnou, ľudsko-právne organizácie podrobujú krajinu aj naďalej tvrdej kritike.

Saudskoarabské ženy budú môcť cestovať bez povolenia

Leto je bohaté na akcie