Pre Európsku úniu, ktorá chce po pandémii nového koronavírusu obnoviť svoje hospodárstvo, nastal čas byť odvážny a ambiciózny, čo sa týka používania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. Uviedol to v stredu predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli po stretnutí s členmi kontaktnej skupiny pre viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 - 2027.

„Teraz je čas byť odvážny a ambiciózny voči činnostiam podporovaným z rozpočtu EÚ. Parlament musí byť kľúčovým hráčom v tomto procese spolu s ostatnými inštitúciami EÚ, aby mohol prispieť k tomu, že spoločný rozpočet sa stane najlepším možným nástrojom na pomoc európskemu hospodárstvu a občanom Únie,“ uviedol Sassoli v správe pre médiá. Vzápätí zdôraznil, že je nevyhnutné, aby členské štáty dospeli k dohode o pláne hospodárskej obnovy a o budúcom viacročnom rozpočte Únie.

Málo ambiciózny rozpočet nemá význam

Sassoli pripomenul, že členovia kontaktnej skupiny pre VFR si ešte pred koronakrízou stanovili veľmi ambiciózne ciele. Podľa jeho slov ani pre pandémiu nenastal čas na zníženie ambícií EÚ a nemá význam dospieť k dohode o dlhodobom únijnom rozpočte, ktorý nebude vládať čeliť budúcim výzvam.

„Balíček na obnovu musí byť veľký, musí mať pridanú hodnotu a musí byť zabudovaný do silného dlhodobého rozpočtu. Nesmieme zabudnúť na naše dlhodobé investície a strategické ciele. Kríza zvýšila nerovnováhu medzi európskymi regiónmi a plán obnovy by mal pomôcť vyplniť túto medzeru,“ skonštatoval Sassoli.

Finálne slovo bude mať europarlament

Šéf EP zdôraznil, že dostatok financií musí byť k dispozícii pre členské štáty EÚ, spoločnosti, ako aj postihnutých pracovníkov. Upozornil tiež, že europarlament ako inštitúcia, ktorá schvaľuje podobu VFR, musí byť zapojený do prípravy plánov hospodárskej obnovy. Odkázal, že europoslanci sa budú kriticky zaoberať revidovaným návrhom dlhodobého rozpočtu, ktorý najneskôr do polovice mája musí predložiť Európska komisia.

„Poslanci musia hovoriť do toho, kam sa peniaze investujú, pretože zastupujú občanov a spoločné blaho. Parlament nie je len poštová schránka,“ uviedol Sassoli.

Bez súhlasu zákonodarného zboru EÚ nie je možné schváliť výšku a priority sedemročného rozpočtu EÚ, ktorý navrhuje eurokomisia a na ktorom sa musia dohodnúť všetky členské krajiny.

Sassoli ocenil návrh na zvýšenie vlastných rozpočtových zdrojov, ktoré oznámila eurokomisia a dodal, že by to malo byť trvalé riešenie, sprevádzané aj novými spôsobmi získavania vlastných zdrojov.

Európsky parlament na budúci týždeň počas plenárneho zasadnutia v Bruseli prijme uznesenie o pláne hospodárskej obnovy EÚ. Jadrom tohto uznesenia bude viacročný finančný rámec na roky 2021 - 2027.