Aktualizované 26. októbra 2015 o stanovisko spoločnosti Reming, v ktorom popiera, že by zabezpečovala stavebné činnosti či vývoz odpadu

Zodpovednosť za evidované prípady nesú podľa predsedu SaS Richarda Sulíka Ministerstvo dopravy SR a ŽSR. V prípadoch, ktoré sa týkajú európskych financií, sa predseda SaS podľa jeho slov obráti na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

„Vyzývame Národný kontrolný úrad (NKÚ), nech koná a rovnako vyzývame ministra dopravy Jána Počiatka, aby sa k celej záležitosti vyjadril a vyvodil zodpovednosť,“ dodal podpredseda SaS Ľubomír Galko.

Rozkrádanie malo mať podľa SaS tri rôzne podoby. V prvom prípade si železnice vo vlastnej réžii zhotovili mostné provizóriá a následne si tento výkon nechali vyfakturovať od externého dodávateľa Združenie Púchov - OHL ŽS. Železnice preto zaplatili za tú istú vec dvakrát po 60-tisíc eur.

V druhom prípade mala spoločnosť Reming na základe zmluvy so ŽSR vyviezť stavebný odpad vzniknutý pri modernizácii železničnej trate Považská Teplá - Bytča na skládky vzdialené 10 až 24 kilometrov. Podľa informácií SaS spoločnosť vyviezla odpad na tri kilometre vzdialenú čiernu skládku - do rybníka pri obci Predmier. Okrem rozdielu v cene 100-tisíc eur vznikla aj environmentálna škoda.

Tretí prípad rozkrádania sa týka prevádzky niekoľkých železničných mostov, ktorým bolo povolené dočasné užívanie do júna 2014. ŽSR podľa SaS spomenuté mosty prevádzkujú aj napriek tomu, že boli vylúčené z kolaudácie, sú bez akéhokoľvek titulu a bez formálneho odovzdania do vlastníctva ŽSR. V tomto prípade tiež generálny dodávateľ nezaplatil subdodávateľovi a spôsobil mu tak likvidačnú ujmu vo výške 2 milióny eur.

Ako vyplýva z informácií SaS, prípady rozkrádania sa týkajú 15 subdodávateľských firiem, z ktorých niektoré majú kvôli vyhrážkam strach vymáhať svoje pohľadávky od dodávateľských firiem. „Keď sa okradnutý subdodávateľ ozval, dočkal sa vyhrážok,“ konštatoval Ľ. Galko.

Podľa neho má situácia aj bezpečnostný rozmer, keďže ŽSR používa stavby, ktoré nie sú skolaudované, stavebne odovzdané a povolenia na ich dočasné užívanie už vypršali. Ako ďalej konštatoval Galko, „podozrenie, že tu na Slovensku máme druhý Váhostav, je veľmi silné.“

ŽSR vo svojej reakcii odmietli Sulíkove tvrdenia a považujú ich za účelové a nezakladajúce sa na pravde. „Žiadne z podaní z minulosti, ktoré boli preverované, nebolo nikdy vyhodnotené ako opodstatnené. Ani tvrdenia pána Sulíka ohľadne OLAF-u sa nezakladajú na pravde, ani tvrdenia ohľadne mostných provizórií ani vzdialeností a prejdených kilometrov pri odvoze odpadu,“ informovali ŽSR.

Z pohľadu ŽSR boli Sulíkove podozrenia a tvrdenia vyvrátené ako neopodstatnené už v odpovediach ŽSR z 12. októbra na otázky, ktoré R. Sulík železniciam zaslal.

Stanovisko spoločnosti Reming Consult:

Spoločnosť REMING CONSULT a.s. je generálnym projektantom na dotknutých stavbách a pre ŽSR zabezpečila všetky stupne projektovej dokumentácie vrátane rozpočtov, inžinierskej činnosti a majetkovoprávneho vysporiadania. V žiadnom prípade nezabezpečujeme na týchto a ani iných stavbách stavebné činnosti alebo dokonca činnosti súvisiace s vývozom odpadu.