Rokovacie konanie bez zverejnenia, teda postup, pri ktorom sa nevyhlasuje súťaž, by sa malo používať napríklad vtedy, ak treba niečo nakúpiť urgentne. Ak by niekto čakal, že takýmto spôsobom uzatvorené zmluvy budú slúžiť len na krátkodobé preklenutie mimoriadnych situácií, mýlil by sa.

E. Sičáková-Beblavá a riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Miroslav Beblavý skúmali zmluvy na vybrané služby, ktoré uzatvárali slovenské mestá. Z údajov zozbieraných v lete minulého roka vyšlo, že zmluvy uzatvárané na základe rokovacieho konania bez zverejnenia mali priemernú dĺžku niečo vyše dvanásť rokov.

Mnohé zmluvy boli uzatvorené na dobu neurčitú. Priemerne išlo o zmluvy na služby za 350-tisíc eur (10,6 milióna korún). Na porovnanie, priemerná dĺžka zmluvy uzatvorenej najtransparentnejšou metódou, verejnou súťažou, dosahovala iba 10,4 roka. Údaje o zmluvách uzatváraných mestami odhaľujú súvislosť medzi dĺžkou uzatváraných zmlúv a politickým cyklom.

Zmluvy, ktoré sa uzatvárali rok pred voľbami, boli uzatvárané na najdlhšie obdobie. Ak sa nerátajú zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú, rok po voľbách sa kontrakty na služby uzatvárali priemerne na 11,36 roka. Priemerná dĺžka rok pred voľbami bola už o takmer päť rokov dlhšia, 16,26 roka.

V predvolebný rok sa zároveň uzatváralo viac zmlúv na dobu neurčitú ako v iné roky štvorročného politického cyklu. Autori štúdie ponúkajú vysvetlenie: „Vo volebnom roku sa politickí predstavitelia venujú hlavne kampani, na čo potrebujú zdroje, ktoré môžu čerpať aj z renty spojenej s rozhodovaním o pridelení zákazky na poskytovanie služieb.“

Samosprávne zmluvy

 

Obdobie politického

cyklu

Priemerná dĺžka

zmluvy1 (roky)

Priemerný počet zmlúv

na dobu neurčitú v jednej samospráve

N+1

11,36

2,4

N+2

13,40

1

N+3

16,26

3

N

14,64

2,5

Pozn.: N je volebný

rok

1 Bez zmlúv na dobu

neurčitú

PRAMEŇ: E. Sičáková

Beblavá, M. Beblavý