Štátna spoločnosť MH Manažment získala za predaj približne tretinových podielov v SAD Prievidza, SAD Humenné a SAD Dunajská Streda viac ako 7,5 milióna eur. Generálny riaditeľ MH Manažment Ľuboš Lopatka považuje predajné ceny minoritných podielov za primerané, informoval v stredu MH Manažment.

Zložitá situácia v autobudovej doprave

„Situácia v oblasti autobusovej dopravy je momentálne zložitá, preto považujeme výsledok verejnej súťaže, pomocou ktorej sa nám podarilo transparentným spôsobom predať podiely štátu, za výborný a ceny za podiely za primerané,“ povedal Lopatka. Podiely vo firmách kúpili ich väčšinoví vlastníci Advance Investments, ADS Vranov a Dunajskostredská autobusová doprava.

Miroslav Hlivak
Neprehliadnite

Úrad pre verejné obstarávanie odmieta útoky pre situáciu s dopravcom Arriva

MH Manažment predal podiely v SAD prostredníctvom dvojkolovej verejnej súťaže, kombináciou ponukového konania a následnej elektronickej aukcie. Účasť v súťaži nebola podmienená žiadnymi obmedzeniami, mohla sa na nej zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, a to aj zo zahraničia. Jediným hodnotiacim kritériom bola najvyššia ponúknutá cena za prevádzaný podiel.

Zozdelené podiely

Spoločnosť Advance Investments odkúpila 39,66 percentný podiel v SAD Prievidza za 4,222 milióna eur, ADS Vranov získala 32,98 percentný podiel v SAD Humenné za 1,789 milióna eur a Dunajskostredská autobusová doprava odkúpila 32,79 percentný podiel v SAD Dunajská Streda za 1,568 milióna eur.

Na snímke autobus prímestskej dopravy SAD Prievidza 7. apríla 2021. EASYFOTO TASR - Alexandra Moštková
Neprehliadnite

Štát odpredáva menšinové podiely v SAD Prievidza, Humenné a Dunajská Streda