Na zvýšenie výberu DPH Rusko zaviedlo digitálny systém pre sledovanie tokov dane z pridanej hodnoty, píše Financial Times. Krajina vybudovala dve veľké datacentrá a podnikom nariadila, aby daňovému úradu zasielali každú svoju faktúru. Malopredajcovia dostali povinnosť registračnej pokladnice napojenej na dátové centrá.

Daňový úrad tak môže skontrolovať každú faktúru a uistiť sa ešte predtým, ako pošle vratku DPH, či táto DPH bola už daňovému úradu nákupcom uhradená. Do systému bola navyše zapojená umelá inteligencia, ktorá hľadá firmy, ktoré môžu systém zneužívať a nariadi u nich daňovú kontrolu. Medzera DPH týmito opatreniami klesla na jedno percento, uvádza Financial Times.

Na Slovensku sa medzera DPH pohybuje na úrovni 26,9 percenta, čo je viac ako 1,5 miliardy euro, o ktoré príde štátny rozpočet. Aj keď medzera klesá, je viac ako dvojnásobná oproti rozvinutým krajinám. V boji za zlepšenie odvodov DPH má pomôcť eKasa, ktorej cieľom je znížiť medzeru DPH v sektore maloobchodu a službách o 15 percent. eKasa je napojená taktiež priamo na finančnú správu.

Nový daňový systém v Rusku neslúži iba na lepší výber DPH ale zbiera informácie o cenách všetkých tovarov a služieb v krajine v reálnom čase. Je možné, že sa jedná iba o začiatok väčšej digitalizácie a zberu všetkých transakcií v krajine štátnym orgánom, čo vyvoláva mnoho otázok ohľadom ochrany súkromia.