Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v júni medziročne o 0,7 percenta po 0,1-percentnom raste v máji. Májové tempo rastu revidovalo ministerstvo smerom nadol, keď v predbežnom odhade udávalo rast hospodárstva za daný mesiac na úrovni 0,2 percenta. K zrýchleniu prispel podľa ministerstva najmä rast priemyselnej produkcie.

Výrazné zrýchlenie rastu ekonomiky v mesiaci jún sa prejavilo aj v údaji za celý 2. kvartál. Ministerstvo uviedlo, že od apríla do konca júna vzrástla ruská ekonomika medziročne o 0,8 percenta, zatiaľ čo v 1. štvrťroku rast dosiahol 0,5 percenta.

Ruská centrálna banka očakáva, že za celý rok 2019 zaznamená ruské hospodárstvo rast v rozmedzí od 1 percenta do 1,5 percenta. V prípade potvrdenia odhadu to bude znamenať prudké spomalenie rastu, keď v minulom roku vzrástla ekonomika o 2,3 percenta.

Ratingová agentúra Fitch počíta s rastom maximálne na úrovni 1,2 percenta. Prognózu však zverejnila v polovici júna, keď vychádzala, podobne ako ruská centrálna banka, len z údajov za 1. kvartál.