Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) víta dofinancovanie ambulancií o 283 miliónov eur. Rovnomerné navýšenie pre segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti však podľa neho nie je fér. Upozornil, že to nezachráni ohrozené špecializácie, ale ešte viac pokriví nefunkčný systém. TASR o tom informovala Erika Kováčiková z úradu.

Úrad v tejto súvislosti poukázal, že viaceré odbornosti špecializovanej ambulantnej starostlivosti sú podfinancované. Týka sa to podľa neho napríklad pneumológie, imunoalergológie, diabetológie či dermatovenerológie.

„Ceny niektorých výkonov, ktoré zdravotné poisťovne hradia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nepostačujú na primerané mzdové ohodnotenie lekárov a prevádzku ambulancie aj bez toho, aby sme mali problém s energiami," skonštatovala riaditeľka Odboru dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti ÚDZS Jana Navrátilová.

ÚDZS poukázal, že niektoré segmenty sú však nadhodnotené. Líši sa podľa neho tiež ocenenie zdravotných výkonov medzi zdravotnými poisťovňami. Zdôraznil, že pri rokovaniach by sa mal uplatňovať princíp ceny obvyklej a obvyklých štatistických rozpätí cien poskytovaných zdravotných služieb v regióne.

„Údaje sú k dispozícii pre všetky druhy špecializácií už dlhú dobu aj na webovom sídle českého ministerstva zdravotníctva, nie je potrebné čakať ďalšie roky na to, či sa niečo obdobné podarí aj na Slovensku," ozrejmil.

Dohoda zdravotných poisťovní a ambulancií musí podľa neho viesť k systémovým zmenám.

„Je veľmi žiadúce, aby slovenské zdravotníctvo bolo dlhodobo finančne udržateľné bez dodatočného oddlžovania a netransparentného zaťažovania pacientov poplatkami, aby tých 283 miliónov eur, ktoré poskytne vláda poisťovniam, bolo rozdelených spravodlivo tam, kde ich najviac treba, a nie podľa toho, ktorý poskytovateľ má širšie lakte," dodala predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová.

Ministerstvo zdravotníctva SR a ambulancie sa v piatok (27. 1.) dohodli na dofinancovaní sektora v objeme 283 miliónov eur. Zdroje sa majú rozdeliť rovnomerne medzi segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti (73 miliónov eur) a špecializovanej ambulantnej starostlivosti (210 miliónov eur). V oboch prípadoch je rozdiel 20 percent oproti roku 2022. Poplatky pre pacientov sa tak podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera nezavedú.

Ďalšie dôležité správy

Lekár
Neprehliadnite

Lekári môžu získať dotáciu na ambulanciu. Otázne je, či sa bude mať kto prihlásiť