Plán Európskej komisie cieliť jej najnovší balík sankcií na ruskú ropu má zvýšiť tlak na Moskvu.

Ropa je pre Rusko zdrojom tvrdej meny, no odkedy sa zaviedli finančné sankcie, tak sa stala pre hospodárstvo krajiny ešte dôležitejšou, keďže je aj kľúčovým zdrojom financovania ruskej vojny na Ukrajine.

Navrhované postupné zavádzanie embarga na ruskú ropu by však mohlo byť kontraproduktívne – minimálne z krátkodobého hľadiska – a existuje aj lepšia možnosť, píše Politico.

Opatrenia nemusia postačovať

Niet pochýb, že jedným z okamžitých následkov ohláseného postupného embarga bude nárast cien. Keďže ruské dodávky ropy do EÚ budú pokračovať ešte niekoľko nasledujúcich mesiacov, zisky Ruska môžu vzrásť, pričom vládnemu rozpočtu počas vojny poskytnú krátkodobé posilnenie.

Postupné zavádzanie embarga by Európe poskytlo čas na to, aby si rozvinula alternatívne dodávky ropy. No takisto by poskytlo čas aj Rusku, ktoré by ho mohlo využiť na to, aby si zabezpečilo nové príležitosti v oblasti vývozu. Aj keď sú opatrenia s cieľom znížiť prístup Ruska k preprave súčasťou balíka EÚ, nemusia stačiť na to, aby odstrašili zákazníkov od kúpy ruskej ropy vo svete hladnom po energii.

Nárast cien v dôsledku vyhlásenia embarga by zabrzdil globálne oživenie po pandémii. Z tohto dôvodu americká ministerka financií Janet Yellenová vyzvala EÚ, aby bola pri zavádzaní zákazu na ruskú ropu opatrná.

Bez zníženia dopytu to zrejme nepôjde

Medzi európskymi tvorcami politík existujú dve mylné predstavy, ktoré viedli k odmietnutiu možnosti zavedenia cla. Prvou touto predstavou je to, že zavedenie cla by pre spotrebiteľov zvýšilo cenu viac než akákoľvek iná alternatíva. Druhou je, že ruský prezident Vladimir Putin by ho neprijal a namiesto toho by zastavil toky ropy a plynu.

Cenový dopad cla však závisí od schopnosti predajcov a kupcov nájsť alternatívy. Čím ťažšie bude pre Rusko rozvinúť nové vývozné trasy, tým jednoduchšie bude pre EÚ nájsť alternatívne dodávky ropy a znížiť domáci dopyt, a tým väčšia bude ochota Ruska zaplatiť clo.

Prekážky v oblasti infraštruktúry v súčasnosti bránia akémukoľvek výraznému presmerovaniu do Ázie, ruské vývozy ropy a plynu do Európy sú z krátkodobého a strednodobého hľadiska vcelku neflexibilné. Preto má EÚ reálnu šancu zaistiť, že platby za clo pripadnú Rusku, a nie spotrebiteľom v EÚ.

S odvážnou stratégiou v oblasti energie by sa Európa mohla Rusku vierohodne vyhrážať, že mu odstrihne príjmy z ropy a plynu, zatiaľ čo minimalizuje hospodárske dôsledky cla doma. S cieľom zlepšiť svoju pozíciu by sa EÚ mala zamerať na zníženie dopytu po rope a plyne naprieč blokom, pričom zvýši využívanie všetkých dostupných alternatívnych zdrojov energie.

Odvetu nemožno vylúčiť

Znižovanie dopytu po rope a plyne bude zahŕňať zastavenie dotácií a motivovanie občanov k tomu, aby spotrebovávali menej. Takéto opatrenia sú politicky náročné, no momentálne urgentné.

Úprimne, reakcie vlády na nárast cien energií boli zväčša kontraproduktívne, pričom zvýšili závislosť EÚ od Ruska, než aby ju znížili. Priame dotácie na ceny energií a zníženie daní zvýšilo spotrebu ropy a plynu. Tieto opatrenia boli pôvodne navrhnuté tak, aby poskytli rýchlu nápravu niečoho, čo malo byť len dočasným problémom, no nafúkli sa a stali sa štrukturálnymi.

Európske vlády si musia uvedomiť, že vyššie ceny za energie nie sú problémom, ale súčasťou riešenia, a že zníženie dopytu po rope a plyne je kľúčové pre zvýšenie našej energetickej odolnosti.

Európa musí doplniť svoje zásobníky plynu pred budúcou zimou, aby sa vyhla tomu, že ju bude Putin vydierať. Každý nespotrebovaný kubický meter plynu sa počíta. Vlády by mali mať odvahu povedať svojim občanom, že Európa sa nachádza uprostred niečoho, čo možno predstavuje najväčšiu energetickú krízu v jej histórii.

V porovnaní s náročnými a drahými možnosťami na strane ponuky, akou je hľadanie výrazných dodatočných objemov skvapalneného zemného plynu, možnosti na strane dopytu by mohli byť významným a rýchlym víťazstvom.

Pokiaľ ide o spustenie odvety Putinom v dôsledku cla, môže k nemu dôjsť – nedávne odpojenie dodávok Poľsku a Bulharsku naznačuje, že túto možnosť nemožno vylúčiť. Navrhované postupné zavedenie embarga na ropu by však iba viac zvýšilo pravdepodobnosť takéhoto zastavenia dodávok, pričom pre Európu by išlo o horšiu možnosť.

Ďalšie dôležité správy

Soferi tankuju benzin, ktoreho cena sa dostala pod hranicu jedneho eura.
Neprehliadnite

Hrozí Slovákom kanistrový limit i dražoba? Embargo na ropu a plyn Putina nepoloží, tvrdí štúdia