Celé video: 

V rozhovore sa dozviete
  • Prečo iniciatíva Vízia Slovenska 2030 (00:20)
  • Angažovanosť americkej obchodnej komory (02:00)
  • Problém korupcie (9:20)
  • Slovensko v Top20 (11:10)
  • Prečo odchádzajú mladí ľudia (14:45)
  • Sme zrelí na reformy (24:20)
  • Medzigeneračná zodpovednosť (26:20)

Šestnásť expertov z oblastí vedy, makroekonómie a biznisu, združení v platforme iniciovanej Americkou obchodnou komorou (AmCham), vytvorilo predbežný návrh Vízie Slovenska 2030 a načrtli kľúčové faktory zrýchleného hospodárskeho rastu. Predkladaný dokument je výstupom úvodných diskusií a predstavuje spoločný názor signatárov na maximálne využitie potenciálu našej krajiny v kontexte megatrendov.

Slovensko už raz dokázalo byť reformným lídrom. Naša krajina a jej obyvatelia potrebujú dlhodobú, zjednocujúcu a ambicióznu víziu s presahom volebného cyklu, rovnako ako sme ju mali pri našom integračnom úsilí. Pomoc EÚ vo forme Next Generation EU: A recovery plan for Europe v kombinácii s ostatnými EÚ fondami predstavujú historickú a neopakovateľnú príležitosť ju aj naplniť. Viac v priloženom linku

Vyriešiť problém korupcie nestačí na to, aby sme boli úspešní
Ronald Blaško
TREND.sk · Jedna z vecí, čo vyháňa mladých preč zo Slovenska je strata vízie krajiny