Dlhodobým strategickým cieľom v bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku má byť zníženie počtu usmrtených a ťažko zranených osôb v dôsledku cestných dopravných nehôd na nulový počet do roku 2050.

Ide o tzv. víziu nula. Vyplýva to z národnej stratégie SR pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030, ktorú rezort dopravy predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Materiál bol zverejnený na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Definovanie priorít

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v pozícii národného koordinátora pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v stratégii definuje priority Slovenska v oblasti zvyšovania úrovne bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

A to formou zníženia dopravnej nehodovosti a jej následkov prostredníctvom ovplyvnenia postojov účastníkov cestnej premávky, cielených opatrení zameraných na rizikových účastníkov cestnej premávky, vytvorenia bezpečného dopravného priestoru, zvýšenia bezpečnosti motorových vozidiel, aplikácie moderných technológií a zabezpečenia rýchlej a efektívnej zdravotnej starostlivosti po dopravnej nehode.

Elon Musk Speaks At Satellite Conference In Washington, DC
Neprehliadnite

Tesla v Číne zvoláva 285-tisíc vozidiel kvôli chybe tempomatu

Stratégia stanovuje dva strednodobé strategické ciele. Tými sú zníženie počtu usmrtených osôb v dôsledku cestných dopravných nehôd v SR o polovicu do roku 2030 v porovnaní s ich počtom v referenčnom roku 2020, a rovnako tak zníženie počtu ťažko zranených osôb v dôsledku cestných dopravných nehôd v SR o polovicu do roku 2030 v porovnaní s ich počtom v roku 2020.

Zníženie o polovicu

V minulom roku bolo podľa materiálu pri dopravných nehodách v SR usmrtených 224 osôb. Strategickým cieľom je preto do roku 2030 znížiť ich počet na 112 a menej. Zároveň bolo vlani pri dopravných nehodách na Slovensku ťažko zranených 914 osôb, cieľom je preto do roku 2030 znížiť ich počet na 457 a menej.

Funkcia Tesla Autopilot má zrejme problém s majákmi záchranných zložiek
Neprehliadnite

Vozidlá Tesla s autopilotom narážajú do záchranárskych áut. V USA začalo oficiálne vyšetrovanie

Dlhodobým strategickým cieľom má byť zníženie počtu usmrtených a ťažko zranených osôb v dôsledku cestných dopravných nehôd v SR na nulový počet do roku 2050. Podľa rezortu dopravy ide zároveň o tri spoločné ciele na úrovni členských štátov Európskej únie (EÚ).