Do roku 2025 prekročí spotreba elektriny v Ázii po prvý raz polovicu tej celosvetovej. Ukazuje to prognóza, ktorú dnes zverejnila Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). V prípade Ázie pripadne najviac spotreby na Čínu, ktorej podiel na celosvetovej spotrebe stúpne zo štvrtiny v roku 2015 na tretinu v polovici tohto desaťročia.

V Afrike je potrebné zvýšiť elektrifikáciu

„Čína spotrebuje viac elektriny ako Európska únia, Spojené štáty a India dokopy," uviedol riaditeľ IEA pre energetické trhy a bezpečnosť Keisuke Sadamori.

Oproti tomu Afrika, kde žije takmer pätina z necelých ôsmich miliárd obyvateľov sveta, sa bude v roku 2025 podieľať na celosvetovej spotrebe elektriny iba tromi percentami.

„Táto skutočnosť a rýchlo rastúci počet obyvateľov ukazujú, že v Afrike je stále obrovská potreba zvýšiť elektrifikáciu," povedal Sadamori.

Čoraz väčšia závislosť od počasia

IEA vo výročnej správe predpovedá, že v nasledujúcich troch rokoch sa na raste celosvetových dodávok elektriny budú z veľkej časti podieľať jadrová energia a obnoviteľné zdroje. To podľa nej zabráni výraznému nárastu emisií skleníkových plynov z energetického sektora.

Agentúra zároveň upozornila, že dopyt po elektrine a jej ponuka sú čoraz viac závislé od počasia. Týmto problémom by sa podľa IEA mali zaoberať politici.

„Okrem sucha v Európe boli v minulom roku vlny horúčav v Indii," uviedol Sadamori.

„Podobne bola vlnami horúčav a suchom zasiahnutá stredná a východná Čína. Spojené štáty v decembri zažili silné zimné búrky a všetky tieto udalosti masívne zaťažili energetické systémy v týchto regiónoch," dodal.

Prechod na čistú energiu naberá na obrátkach

Podľa vedcov je potrebné čo najskôr výrazne znížiť všetky zdroje emisií, aby sa priemerná globálna teplota nezvýšila o 1,5 stupňa Celzia nad úroveň pred priemyselnou revolúciou. Tento cieľ, stanovený v Parížskej dohode o zmene klímy, sa zdá byť neistý, pretože teploty sa od referenčného obdobia zvýšili už o viac ako 1,1 stupňa Celzia.

Jednou z nádejí na splnenie cieľa je plošný odklon od fosílnych palív, ako je uhlie, plyn či ropa a prechod k nízkouhlíkovým zdrojom energie. Kým niektoré regióny znižujú využívanie uhlia a plynu na výrobu elektriny, v iných sa ich spotreba zvyšuje, uviedla IEA.

„Vzhľadom na to, že prechod na čistú energiu naberá na obrátkach, bude v dopyte po elektrine v dôsledku rastúcej elektrifikácie vykurovania silnieť vplyv poveternostných javov," uvádza IEA v správe.

„Podiel obnoviteľných zdrojov závislých od počasia bude vo výrobnom mixe naďalej rásť. V takom svete bude zásadné zvýšenie flexibility energetických systémov a zároveň zabezpečenie bezpečnosti dodávok a odolnosť sietí," uzavrela Medzinárodná agentúra pre energetiku.

Ďalšie dôležité správy

Šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol varoval európske krajiny, aby sa túto zimu nehádali o bezpečnosť dodávok energie, pretože by tým mohli zničiť jednotu EÚ a spôsobiť spoločenské nepokoje
Neprehliadnite

Nečakane silné oživenie čínskej ekonomiky podporí dopyt po rope aj plyne, uviedol šéf IEA