Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť. Ubudnúť má administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti a zmierniť sa majú aj niektoré požiadavky živnostenského zákona. Vyplýva to z novely zákona o živnostenskom podnikaní, ktorú v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Pozastavenie živnosti bez limitu

V rámci zjednodušenia živnostenského podnikania sa má napríklad predĺžiť lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne, ale aj lehota na preukazovanie požadovanej praxe od jej ukončenia.

Zmierniť sa majú aj požiadavky na predkladanie údajov pri ohlasovaní živnosti. Po novom sa má tiež znížiť najvyššia prípustná hranica pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu. Má sa znížiť z 1 659 eur na 663 eur.

Igor Matovič
Neprehliadnite

Nerobte paniku. V snahe razantne zdaniť živnostníkov ťahá Matovič za kratší koniec

Pozmeňujúcim návrhom poslanci odstránili minimálnu a maximálnu dĺžku doby pozastavenia živnosti. Má sa tým umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná.

Podnikateľ po zapracovaní navrhovanej zmeny bude oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu s ohľadom len na svoje aktuálne potreby a možnosti.

Zmeny v klasifikácií živností

Znížiť sa má tiež počet remeselných živností. Vzhľadom na nízky záujem o oprávnenie na podnikanie v odboroch galvanizácia kovov a smaltovanie sa tieto činnosti majú stať voľnými živnosťami.

Pri viazaných živnostiach vývoj a výroba zbraní alebo streliva a opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní sa má požadovaná prax skrátiť z desiatich rokov na šesť. Pri viazanej živnosti uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel navrhujú skrátiť požadovanú prax z dvoch na jeden rok.

Matovič ukazuje médiam uložené doklady na povale u babky v Borovej
Neprehliadnite

Živnostníci nie sú sluhovia odkázaní na milosť Igora Matoviča

Pri viazanej živnosti vyučovanie v odbore umenia by po novom mohla stačiť namiesto desaťročnej praktickej činnosti v odbore iba šesťročná. Zákon má upraviť aj prax pre živnostníkov, ktorí prevádzkujú cestovnú agentúru alebo kanceláriu.

Nová legislatíva mala pôvodne novelizovať aj zákon o obecnom zriadení. Úpravou chceli poslanci ozrejmiť, že obec nemôže nad rámec zákona vyžadovať od podnikateľov oznamovanie konkrétneho času predaja v obchode ani oznamovanie konkrétneho času prevádzky služieb. Navrhovanú úpravu napokon pozmeňujúcim návrhom odstránili, poslanci to odôvodnili potrebou širšej odbornej diskusie.

Zákon by mal byť účinný od 1. augusta.