Rok bolestivého upratovania


Liečiť akútnu horúčku ľadovou sprchou, to zvykne pomôcť. Ale z vleklej chrípky sa pobehovaním po zasnežených poliach ešte nikto nedostal. Podobne je to aj s menovou politikou na celom svete. Keď pred dvoma rokmi hrozil kolaps bankového sektora, bolo namieste napumpovať do systému hory hotovosti. Aktivitu centrálnych bánk podporili i vlády, niekedy až bezhlavým rozhadzovaním zdanených peňazí. Teraz sú zadlžené po uši, no ekonomiky presvedčivo nezaberajú. A tak menové autority skúšajú pokračovať v zázračnom vyrábaní niečoho z ničoho.


Čoraz viac ekonómov i politikov však začína chápať, že spotreba dosahovaná pred recesiou bola chimérou, ilúziou kupovanou na dlh. A nielen na dlh štátu, ale aj domácností. Snažiť sa svetové hospodárstvo k týmto nezdravým objemom dotlačiť za každú cenu by mohlo spôsobiť skutočný kolaps západných ekonomík. Tie potrebujú nájsť pevnú pôdu pod nohami; zmieriť sa s reálnou, čo znamená nižšou životnou úrovňou.


Problémom vyspelých krajín nie je nedostatočná spotreba, ale chýbajúce úspory. A tie sa politikou nízkych úrokov dostupnejšími nestanú. Že chýbajú, je výsledok roky trvajúcej extrémne uvoľnenej menovej politiky. Globálnu recesiu, ktorú zapríčinila, pritom liečime nástrojmi, ktoré chorobu priamo spôsobili. Je načase vypnúť peňažné rotačky a vrátiť sa k zdržanlivej menovej stratégii, ktorá vytvorí solídny základ pre tvorbu úspor a vybalansovaný hospodársky rast.


Kapitalizmus je správne regulovaný trh. Pod správnou reguláciou sa má na mysli hlavne ochrana vlastníckych práv. Z reťaze odtrhnutá menová politika, hnaná snahou stimulovať ekonomiku alebo zľahčiť štátom splácanie verejného dlhu, v dlhodobom horizonte vygeneruje nedôveru k hotovosti, vybuduje v ľuďoch snahu unikať pred peniazmi k iným aktívam, cez infláciu potrestá sporiteľov. Je to antikapitalistická filozofia, ktorej sa musia svetové menové autority zbaviť.


V tomto roku hľadali vlády cestičky, ako sa vyhnúť riešeniu vážnych problémov. Ešte dobiehali stimulačné balíčky, ešte svet ťahala nenasýtená Ázia. Ešte to nebolo na spadnutie. Grékom však trhy penalizačné rizikové marže neznížili, Írom sa verejné financie otriasajú v základoch. Ďalšie krajiny predstavili aspoň zahrievacie ozdravné plány. Niektoré to čaká. No v budúcom roku svet jeho dlhy dobehnú a bolestivému upratovaniu vo verejných pokladniciach sa nevyhne. Ostáva len veriť, že politici neskĺznu k nebezpečnému receptu pomôcť si infláciou, ktorá by síce dlžníkom uľahčila dýchanie, ale potrestala kapitál. A ten už dnes nereprezentujú zazobaní kapitáni priemyslu, ale hlavne dôchodkoví sporitelia.


Na Slovensku bude rok 2011 nielen o fiškálnej konsolidácii, ale hlavne o znovunájdení integrity či sebavedomia spoločnosti, dôvery v štát a politiku, nastolení slušnosti a dosiahnutí transparentnosti vo verejnom obstarávaní i rozhodovaní súdov či fungovaní prokuratúry. Je to určite dôležitejší cieľ než rýchle dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, aj keď i o to sa treba pokúsiť v čo najkratšom možnom čase. Dúfajme, že sa pri moci udrží dosť rozumných ľudí, ktorí to dokážu presadiť.


Autor je šéfredaktor TRENDU.

Článok vyšiel v ročenke Slovensko a svet v roku 2011, ktorá je prílohou aktuálneho vydania TRENDU č. 47.

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Dvanásť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.