Podnikatelia, ktorí do SR dovážali predmetné mäso, teda mali doklady o tom, že ide o neškodné mäso.

Informácia o pohybe rizikového mäsa z poľskej strany bola podľa nej „veľmi slabá a nekorektná“. „My sme aj napriek tomu, že poľská strana do výstražného systému nenahlásila pochybný bitúnok s rizikovým mäsom, s pomocou našich veterinárnych orgánov kontroly urobili,“ oznámila.

Fecko apeloval na sebestačnosť

Podľa M. Fecka obchodníci s rizikovým poľským mäsom na Slovensku okamžite pochopili, kde nemôžu byť stíhateľní, teda v dodávke mäsa do verejného stravovania. „Len čo by mäso išlo nejakého medziskladu, veterinárna kontrola by ich možno že skôr prichytila,“ upozornil.

Podobné potravinové škandály, ako je posledný s rizikovým poľským mäsom, môže podľa neho Slovensko eliminovať jedine tým, že sa zvýši potravinová sebestačnosť SR. „Môžeme byť vlastenci akí chceme, ale peňaženka nakoniec rozhoduje,“ podčiarkol.

Tu by mal podľa neho štát zaviesť také daňovo-odvodové zvýhodnenia, aby sa chovateľom oplatilo predávať mäso na Slovensku a nie v zahraničí.

Rizikové mäso malo pečiatku poľskej veterinárnej autority, vyhlásila Matečná

Zdroj: TASR / AP

Dobrý nápad, nehospodárna realizácia

SNS podľa G. Matečnej za účelom finančnej podpory zaviedla tzv. osobitný odvod z obchodných reťazcov.

„Odvod prinesie peniaze, aby zvýhodnenie slovenských farmárov v porovnaní so západnými farmármi bolo porovnateľné. Peniaze z odvodu pôdu cez tzv. zelenú naftu poľnohospodárom. To je to, čím vieme znížiť ich nákladovú položku. Zvyšok peňazí z odvodu pôjde aj na veterinárne opatrenia či na rizikový fond,“ informovala.

Podľa M. Fecka osobitný odvod zvýši ceny hlavne potravín na Slovensku s tým, že sa obáva o transparentnosť rozdeľovania výnosu z osobitného odvodu. Pripomenul príklad Národného potravinového katalógu, ktorý bol „dobrým úmyslom“, ale jeho realizáciu považuje za nehospodárnu. Využili ho len dve školy a agroministerstvo.

G. Matečná mu oponovala, že po 20 rokoch zmeniť systém dodávateľsko-odberateľských vzťahov „je veľmi zložité“. „Zatiaľ v NPK máme 126 dodávateľov a 47 odberateľov potravín,“ doplnila. NPK je podľa nej veľmi dobrou myšlienkou.

Ministerka pripomenula uhorské právo

Problémom s agrodotáciami - priamymi platbami sa podľa ministerky Slovensko tak skoro nevyhne, pretože súvisí s veľkou rozdrobenosťou pôdneho vlastníctva, ktorá historicky vychádza z uhorského pozemkového práva.

„Na Slovensku máme tak asi 100 miliónov spoluvlastníckych parciel,“ upozornila.

Podľa M. Fecka ide pri čerpaní agrodotácií v SR „o systémovú chybu“. „Užívacie právo nemôže byť nad vlastníckym právom,“ dodal poslanec NR SR. Na to, aby sa tieto problémy odstránili, je podľa neho potrebné vykonať pozemkovú reformu.